Chlebovická pouť 2022

01.07.2022

Po dvouleté přestávce se bude letos konat 5.7. opět tradiční "Chlebovická pouť". Začneme mší svatou v 10:00, celebrovat ji bude P. Jan Szkandera, farář z Kravař. Obecní spolky společně s Osadním výborem chystají na sváteční den sv. Cyrila a Metoděje program ve Včelařském naučném areálu.

Srdečně zvou pořadatelé.