Katolický týdeník č. 30/2019

26.07.2019

Přinášíme tři tipy, co neminout v Katolickém týdeníku č. 30/2019.

1. Na úvodní straně si můžeme přečíst o tom, jak sucho ničí kromě úrody také církevní lesy. Lesníci zkoušejí opatření, která by mohla pomoci - budují vodní nádrže a výsadbou vhodných stromů mění složení lesa tak, aby byl odolnější. Je nutné nahradit jehličnany listnatými druhy.

2. Na straně 3 najdeme článek o tom, jak se snaží katolíci v USA upozornit na kruté zacházení s dětmi migrantů. Několik desítek kněží, řeholníků a řeholnic i laických katolíků se shromáždilo ve Washingtonu před jednou ze senátních budov. Sedm desítek z nich pak vstoupilo dovnitř s fotkami dětí, které byly v záchytných centrech odděleny od svých rodin a zemřely tam. Někteří účastníci vytvořili na podlaze kříž a poté zasáhla policie a vyvedla je ven.

3. Strana 8 přináší mimo jiné i komentář jezuity a astrofyzika P. Gábora k příležitosti 50. výročí vstupu prvního člověka na měsíc. 

(Lum)