Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Vystavěn roku 1863 na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Roku 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou - ledováním.   

Kostel nalezení svatého Kříže ve Staříči

Pochází ze 16. století. Roku 1757 byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. V roce 2018 dokončena oprava hlavního oltáře.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Synoda, jež je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia.

V pátek 22.10. v 19:00 se v Chlebovicích na faře uskutečnila další schůze pastorační rady farnosti Chlebovice. Projednali jsme mše svaté na další období, jak proběhne krmáš, plánované termíny setkání společenství a další body. Celý zápis si můžete přečíst ZDE.

Děti (a vlastně i všichni lidé) dostali od Pána Boha obrovský dárek! Nikdo z nás ale nemohl přijít na to, co v něm je. Co může Pán Bůh posílat všem lidem? Někteří si mysleli, že je to obrovská Boží socha, někdo, že buben, a jiný, že kopa bonbónů... Byl v něm náš svět.

V den slavnosti svaté Hedviky uděluje biskup František Václav Lobkowicz společně s apoštolským administrátorem diecéze biskupem Martinem Davidem ocenění za obětavou práci pro církev ve farnostech a v Charitě. Nejinak je tomu bylo i letos. Ocenění byla udělena v sobotu 16. října v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Dnes 13.10.2021 proběhlo na chlebovické faře první Společenství dospělých. Startovním tématem bylo "Jak si představujeme nebe a peklo?" Možná otázky na první pohled jednoduché...Opravdu? Při hlubším pohledu a delším zamyšlení dojdete k řadě zajímavých i obtížných myšlenek, stejně jako my ve společenství. Vybírám namátkou pár otázek, nad kterými se...


Sledujte nás na: