Podpořte sbírku na nové varhany pro kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Číslo účtu je 5908678359/0800

Variabilní symbol (VS) neuvádějte.

Stav účtu k 10. 4. 2021 je 1 464 223 Kč. Cílová částka je 3 570 710 Kč

Za každý dar srdečně děkujeme.


Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Vystavěn roku 1863 na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Roku 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou - ledováním.   

Kostel nalezení svatého Kříže ve Staříči

Pochází ze 16. století. Roku 1757 byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. V roce 2018 dokončena oprava hlavního oltáře.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

V neděli 9.5. jsme kromě svátku všech maminek vzpomínali také na oběti II. světové války a děkovali za to, že již 76 let můžeme žít v míru. Po mši svaté jsme položili květiny u památníku P. Bohuslava Uhlíře, u pomníku padlých vojáků na hřbitově, a také u pomníku dalších padlých, který se nachází u školy. Za padlé jsme se také...

"Ordinační hodiny" duchovních, kteří budou přítomni ve zpovědnicích v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, se zase plní. Stálá zpovědní služba, která byla pozastavena po nástupu povánoční vlny pandemie, se opět obnovuje. První zpovědník bude věřícím k dispozici v sobotu 1. května 2021. Kněží z různých farností diecéze budou zpovídat vždy od...

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se...

Pandemická situace se nelepší a z tohoto důvodu se nemůže naše setkání letos v postu uskutečnit. Bylo by ale škoda ho úplně vynechat. Napadlo nás tedy, přenést naše setkání na internet. Otec Petr "Činka" Karas si pro nás připravil katechezi, a tak nám dovolte Vás na ni pozvat a popřát Vám i Vašim rodinám požehnaný zbytek postní doby a krásné,...

Když jsem v Knižní poličce v roce 2018 představoval P. Františka Líznu a jeho knihy (deníky) o poutích, které vykonal po Evropě, těšil jsem se, že se s ním v nějaké dohledné době setkám, že si zajedu do Vyšehorek na faru a osobně si s Františkem popovídám o jeho putování. Samozřejmě z toho z různých důvodů sešlo, ale...


Sledujte nás na: