Podpořte sbírku na nové varhany pro kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Číslo účtu je 5908678359/0800

Variabilní symbol(VS) neuvádějte.

Za každý dar srdečně děkujeme.


Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Vystavěn roku 1863 na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Roku 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou - ledováním.   

Kostel nalezení svatého Kříže ve Staříči

Pochází ze 16. století. Roku 1757 byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. V roce 2018 dokončena oprava hlavního oltáře.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Farnost Místek je dobře známá díky dlouholetému působení o. děkana Josefa Maňáka. Když před dvěma roky zemřel, mnozí si kladli otázku, co bude dál. Ukázalo se, že navázat na jeho odkaz nebude jednoduché. Farnost se na několik měsíců ocitla v jakémsi "vzduchoprázdnu" a farníci se ptali, co bude dál... V létě 2019 zesnulého o. Maňáka nahradila jiná...

Před 40 lety, 31. prosince 1980, vyhlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. Apoštolským listem Egregiae Virtutis postavil papež Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty po bok sv. Benedikta, vyhlášeného patronem Evropy o 16 let dříve papežem Pavlem VI. V roce 1999 pak připojil mezi zvláštní přímluvce našeho kontinentu...

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.

Díky štědrosti všech dárců byla v rámci programu DARUJ FM na nové varhany vybrána částka 345 448,44 Kč. Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2020 schválilo dotaci v maximální výši dané pravidly tohoto programu, a to 200 000 Kč. Celkem tedy projekt "DARUJ FM Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích" vynesl částku 545 448,44 Kč.


Sledujte nás na: