Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Vystavěn roku 1863 na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Roku 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou - ledováním.   

Kostel nalezení svatého Kříže ve Staříči

Pochází ze 16. století. Roku 1757 byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. V roce 2018 dokončena oprava hlavního oltáře.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

14.2. uplyne 1150 let od smrti sv. Cyrila a jelikož náš farní kostel je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi, nemůžeme to přejít jen tak :) Proto Vás zveme o víkendu 15. - 17.2. na jedinečnou pěší pouť "Po stopách sv. Cyrila". Více informací v letáčku.

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2019. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost" (Dt 16,18-20).

Svátkem Křtu Páně skončilo pro katolíky období Vánoc. Letos bylo toto období nejdelší možné, jelikož svátek Křtu Páně je pohyblivý svátek a připadá na neděli následující po Zvěstování Páně (třech králích).

Ve Vatikáně vznikla první oficiální sportovní asociace s názvem Athletica Vaticana. Od letošního roku se může účastnit všech národních i mezinárodních běžeckých závodů. Dlouhodobý cíl je pak účast na olympiádě.