Časopis Bochník


Milovaní farníci, bratři a sestry v Kristu!

Tento čtvrtletník Vám s nadšením píší farníci z chlebovické farnosti. Rozhodli se, že jim dění ve farnosti není lhostejné, a že by se s Vámi chtěli podělit o to, jak vidí tyto zajímavé okamžiky oni. Snad tedy oceníte jejich práci a budete shovívaví ke všemu, co společně upekli... 

Budeme moc rádi, když nám vaše nápady do dalšího čísla zašlete na email redakce: redakce@farnostchlebovicestaric.cz