Aktuality


Rychlovky:

  • Byl přidán nový rozpis lektorů pro období 10.7. - 20.11. 2022
  • V sekci FOTO VIDEO si můžete nově prohlédnout fotky z 1. svatého přijímání a průvodu ke Slavnosti Božího těla

V neděli 25.9. jsme při mši svaté v Chlebovicích děkovali za úrodu. Kostel byl opět velice pěkně vyzdoben (viz fotky níže) a v těchto kulisách se odehrál první příběh z nové série mini příběhů o svatých. Tyto příběhy budeme sledovat při dětských mších svatých. První přišel na řadu svatý Václav a k vidění byl i souboj dobra se zlem. Těšíme...

Co teď? Obrátit se na Boha, to bude ono. On pošle svého posla - sice na vás vytasí meč a donutí vás sezout si boty, ale pomůže... nasměruje... poradí... snad i my zase brzo potkáme někoho takového. Nebo už jsme potkali?

V sobotu 3. září se uskutečnila v obci velmi vydařená kulturně společenská akce. Místní sbor dobrovolných hasičů Chlebovice u příležitosti svého stoletého výročí trvání světil nový prapor. Svěcení provedl v kostele sv. Cyrila a Metoděje P. ThLic. Roman Czudek. Po skončení obřadu šel průvod k památníku obětem světových válek, kde zástupci sboru...

V neděli 4.9. byly požehnány školní aktovky, brašny a plyšáci dětí předškolního věku. Děti, žáci a studenti také dostali požehnání, aby celý školní rok dokázali plnit své povinnosti tak, jak mají. Během mše svaté byly při přímluvách přinášeny dary - plyšáci, aktovky, míč, kniha a další věci související se školou a v přímluvách byli vzpomenuti také...

Ve středu 31.8. proběhla po prázdninách další schůze Pastorační rady Farnosti Chlebovice. Probrali jsme program na další měsíc a naplánovali společné aktivity - více si přečtěte v zápise ZDE.


Sledujte nás na: