N O V É   V A R H A N Y

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené veškeré informace týkající se projektu pořízení nových varhan do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích, od prvotní myšlenky (na konci stránky) až k aktuálnímu stavu transparentního sbírkového účtu.


Sbírku na nové varhany můžete podpořit zasláním finančního daru na transparentní účet

241748407/0600 

Podrobný výpis účtu naleznete zde. Potvrzení o daru pro daňové účely Vám vystaví Farní úřad v Chlebovicích.

Přispět můžete snadno i prostřednictvím QR platby: 

ZA  JAKÝKOLIV  VÁŠ  DAR  SRDEČNĚ  DĚKUJEME!

Aktuální stav ke dni 5. 6. 2024:

Dosud vybráno:  3 260 280 Kč (z toho již proinvestováno 1 880 340 Kč)       Do cílové částky zbývá: 310 430 Kč

Březen 2024. Po jednání s varhanářskou firmou byl stanoven termín instalace nových varhan na září 2024. Tomu budou předcházet naše práce na deinstalaci starých varhan a přípravě kůru.


Leden 2023. Propagace sbírky na TV Noe prostřednictvím živého telefonického rozhovoru v pořadu Živě s Noe. Více ZDE.


Prosinec 2022. Dobrovolníci zorganizovali akci "Živý Betlém" na chlebovické farní zahradě, jejíž výtěžek putoval na stavbu našich nových varhan. Více o akci v článku ZDE.


Prosinec 2022. Dne 9.12. proběhl další kontrolní den ve varhanářské dílně. Zásadním sdělením tohoto setkání byla informace, že z důvodu vážného zranění klíčového pracovníka dílny, bude termín dodání varhan posunut až na rok 2024.


Září 2022. Na setkání kněží místecké diecéze byly rozdány naše varhanní letáky, které kněží roznesli do svých domovských farností.


Červen 2022. Vytiskli jsme letáky, které jsme distribuovali po obci a vyvěsili dva bannery. Jeden přímo u chlebovického kostela, druhý na ulici Příborská.


Březen 2022. Zástupci naší farnosti společně s organologem p. Krátkým navštívili varhanářskou dílnu, kde zkontrolovali průběh výroby varhan a dohodli technickou připravenost prostoru k finální instalaci v roce 2023. Podrobněji v článku zde.


Listopad 2021. Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil pořádání veřejné sbírky, dle zákona  č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, za účelem shromáždění finančních prostředků na nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Finanční prostředky se budou shromažďovat na transparentním účtu 241748407/0600. Toto osvědčení je na příslušném úřadě vedeno pod číslem jednacím MSK 139695/2021.


Červenec 2021. Ve varhanické dílně byly zhotoveny první rejstříky nových varhan.


Leden 2021. Zřízen bankovní účet, na který putují dary a výtěžky pravidelných farních sbírek určených na varhany.


Leden 2021. Podepsána smlouva s Varhanářskou dílnou Dlabal-Mettler s.r.o. na výrobu a dodání varhan v hodnotě                  3 570 710 Kč včetně DPH s termínem dodání v roce 2023.


Prosinec 2020. Ukončení sbírky Daruj FM a reportáž TV Polar

Díky štědrosti všech dárců byla v rámci programu DARUJ FM na nové varhany vybrána částka 345 448,44 Kč. Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2020 schválilo dotaci v maximální výši dané pravidly tohoto programu, a to 200 000 Kč. Celkem tedy projekt "DARUJ FM Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích" vynesl částku 545 448,44 Kč. Připomeňme, že od dárců z řad firem byl přislíben 1 milion Kč. Do cílové částky ale stále chybí nemalý finanční obnos.

Reportáž TV Polar o předání symbolického šeku z rukou zástupců města Frýdku-Místku ke shlédnutí zde.


Říjen 2020. Reportáž pro Český rozhlas Ostrava

V pátek 30.10. byla v našem kostele uskutečněna reportáž s Českým rozhlasem Ostrava na téma nové varhany v Chlebovicích. Rozhovor probíhal za přítomnosti o. Petra Huvara, Lucie Hölblingové a Libora Janečky, kteří v něm hodnotí současnou situaci a také to, proč jsme se jako farnost rozhodli pro sbírku na varhany nové. Reportáž je možné poslechnout zde.


Únor 2020. Začíná sbírka Daruj FM

V rámci tohoto projektu může veřejnost poprvé přispět na chlebovické varhany. Město Frýdek-Místek pak poskytne finanční dar ve stejné výši, jako bude vybraná částka z veřejné sbírky, maximálně však 200 000 Kč.


Leden 2020. Proč vlastně chceme nové varhany a kolik budou stát?

V roce 2020 si naše obec Chlebovice připomíná 700 let od znovuzaložení kdysi zaniklé obce Nemašchleb. Z významného jubilea, jako je toto, by měl vzejít i impuls pro další generace. Pamětným předmětem, který bude našim potomkům tuto oslavu výročí připomínat, se stanou nové varhany pro náš kostel sv. Cyrila a Metoděje.

V kostele dosluhují staré varhany, které byly vyrobeny koncem II. světové války v roce 1945. Podepsala se na nich ale bída a materiální nouze válečné doby. Zvolena byla špatná technologie pneumatického ovládání rejstříků, použity byly nekvalitní materiály pro výrobu píšťal. Již po 3 letech provozu, v roce 1948, musí být opraveny a znovu naladěny, a to za cenu 5 % nákladů na pořízení. Oprav čekalo na naše varhany ještě několik, avšak postupem času již s čím dál horšími výsledky. Aktuální stav varhan je bohužel velmi špatný, varhaníci musí před každým použitím nástroje prozkoumat, které klávesy zrovna nehrají anebo naopak, které drží tón déle, než je požadováno. (Obsáhlejší příběh historie našich varhan i s výňatky z archivní dokumentace je možné přečíst v textu zde)

Názory organologů a varhaníků se shodují a doporučují pořízení nástroje nového, manuálního, s ovládáním přímo od kláves. Měl by být pořízen nástroj s mnohem většími zvukovými možnostmi, který by lépe dotvořil interiér kostela a byl technicky dlouhodobě spolehlivý. Přidanou hodnotou budiž i to, že nové varhany jsou již samy o sobě uměleckým dílem.

Takovýto nástroj pak otevře širokou škálu možností využití nejen při slavení liturgie, ale také při konání koncertů. Ty se v našem kostele pravidelně pořádají a těší se velké oblibě nejen u občanů Chlebovic, ale i široké veřejnosti.

Finance

Náklady na pořízení nových varhan (počítáme se dvěma klaviaturami a asi 10 rejstříky) se pohybují přes 3 miliony Kč. Již nyní je od dárců z řad firem přislíben 1 milion Kč. Finanční podporu dostaneme i od města Frýdek-Místek v rámci dotačního programu "Daruj FM", kdy město poskytne finanční dar ve stejné výši, jako bude vybraná částka z veřejné sbírky, maximálně však 200 000 Kč. Zbylé finance poskytne prostřednictvím bezúročné půjčky Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze na dobu, po kterou budeme chybějící finance shromažďovat.

Fotografie současných varhan v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.