Volek a oslík zahřívali Ježíška v Chlebovicích

31.12.2022
Jako farnost máme za sebou krásnou vánoční akci na farní zahradě. V pátek 30. 12. ožil v Chlebovicích Betlémský příběh. 

Už od rána se scházeli dobrovolníci, kteří se pustili do stavby osudného chléva, ohrad pro zvířata a zdobení stromečku. Začaly se také shromaždovat dobroty od našich farních maminek. Byli dovezeni také králíčci, aby se zabydleli a prozkoumali farní trávník. (Trochu se také seznámili s místní kočkou, což teda v plánu nebylo.) 

Odpoledne začala ta správná legrace - Hrůzkovic nám na traktoru dovezli svou kravičku Mirku. Janečkovi dovezli ovečku a dvě jehňátka a Hanákovi propůjčili svého poníka. 

Aby zvířátek nebylo málo, mohly si děti zkusit, jak se na svět kouká z velbloudího hrbu. Kostým velblouda byl nádherný a velmi realistický (dokonce uměl i plivat).  

Celou akcí nás provázel volek a oslík, kteří jako první uvedli naši scholičku a po té v Betlémské jeskyni uvítali anděly, pastýře, vesnické ženy i tři krále. 

Nejkrásnějším středobodem byla ovšem svatá rodina. Zahráli nám ji manželé Janečkovi a jejich malý Jiříček. Ten se jako Ježíšek krásně prospal v jesličkách na seně. Ze spánku ho nevyrušili ani andělé, ani písničky ani velké množství lidí, které se na něj přišlo podívat. 

Zahřát jste se mohli čajem nebo svařákem a děti dokonce plněním úkolů zakončeným odměnou v naší nové dětské herničce.

Otec nám na závěr požehnal do nového roku a zazpíval píseň Narodil se Kristus Pán.

Díky patří všem, kteří se jakkoliv podíleli. Jsme dobrá farní rodina, která drží při sobě. (To jsme si koneckonců vyzkoušeli na úplný závěr po odchodu veřejnosti, kdy se nám splašily ovce a my je museli chytat... Řeknu vám, nebyla to žádná legrace, i když vlastně možná byla... 🙂) 

Akce to byla podle mě velmi příjemná a doufám, že si ji opět někdy zopakujeme.

Více fotek (a také video) můžete nalézt zde. 

LuH