Pořad bohoslužeb pro obě farnosti


Měsíční sbírka na potřeby farnosti je vždy první neděli v měsíci.

Měsíční sbírka na nové varhany je v Chlebovicích vždy poslední neděli v měsíci.


Rozpis lektorů Chlebovice


Základní pořad bohoslužeb

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Každou neděli v 9:00 hod

Kostel Nalezení svatého Kříže ve Staříči

Každou neděli v 7:30 hod


Sledujte nás na: