Výsledky Tříkrálové sbírky 2024 v Chlebovicích

18.02.2024

V sobotu 6. ledna se na území obce Chlebovice konala Tříkrálová sbírka. Po rozpečetění pokladniček byly spočítány dary takto:

Pokladnička č. 1: 7 700 Kč
Pokladnička č. 2: 7 914 Kč
Pokladnička č. 3: 15 400 Kč
Pokladnička č. 4: 13 730 Kč
Celkem: 44 744 Kč, tj. o 832 Kč více než v r. 2023. 

Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům.