Co se u nás událo


V neděli 29.9. jsme děkovali za úrodu. Letošní rok sice nebyl z nejúrodnějších - nejdříve bylo velké sucho, pak naši vesnici postihly kroupy, ale i tak bylo za co děkovat. Jako obvykle jsme s obětními dary donesli také med, brambory, věnec, květiny a další produkty našich polí a zahrad.

V pondělí 2.9. začal školní rok. Sešli jsme se na mši svaté v 18 hodin, abychom jej začali tím správným způsobem - tedy s Pánovým požehnáním. Během mše svaté pan farář vybídl děti, aby se poctivě během školního roku učily a poslechli jsme si krásné písně doprovozené na kytary. Po mši svaté pan farář požehnal aktovky i všechny přítomné, aby...

Letošní ročník tradiční pouti k sv. Cyrilu a Metodějovi byl opět velice vydařený. Počasí nám přálo, teplo bylo tak akorát, a tak jsme mohli v pátek v 5.7. v 10:00 oslavit mši svatou za účasti 4 kněží a také zástupců obecních spolků. Tato pouť je spolupořádána kromě farnosti Chlebovice a osadního výboru Chlebovice také společně právě s těmito spolky...

V neděli 9.6. zažila naše Chlebovická farnost velkou událost. Během mše svaté bylo uděleno první svaté přijímání Aničce.

V sobotu 11.5. se uskutečnila tradiční pouť za čisté vztahy a budoucnost k sv. Marii Goretti.

V neděli 5. května se uskutečnil u kostela sv. Cyrila a Metoděje vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození naší obce od německých okupantů a uctění památky padlých a popravených občanů ve dvou světových válkách. Za tyto oběti válek byla v kostele sloužena mše svatá. Samotný obřad začal u nově upraveného památníku pátera Bohuslava Uhlíře....

V neděli 7. 4. 2019 jsme jako každoročně v postní době mimo běžných křížových cest v pátky a neděle v kostele absolvovali i jednu netradiční. A to křížovou cestu s výšlapem na kopec Kabátici ke Kříži Milénia. Počasí nám oproti loňskému větrnému a mrazivému ročníku velice přálo, jak lze krásně vidět v sekci Foto Video ZDE. Výšlap tedy hravě...