Co se u nás událo


V sobotu 14. 12. 2019 se uskutečnil zájezd do Wroclawi s prohlídkou katedrály a návštěvou vyhlášených adventních trhů. Wroclaw (česky Vratislav) je 4. největší polské město s 640 tisíci obyvateli a zároveň jedno z nejstarších měst s bohatou historií.

V neděli 29.9. jsme děkovali za úrodu. Letošní rok sice nebyl z nejúrodnějších - nejdříve bylo velké sucho, pak naši vesnici postihly kroupy, ale i tak bylo za co děkovat. Jako obvykle jsme s obětními dary donesli také med, brambory, věnec, květiny a další produkty našich polí a zahrad.

V pondělí 2.9. začal školní rok. Sešli jsme se na mši svaté v 18 hodin, abychom jej začali tím správným způsobem - tedy s Pánovým požehnáním. Během mše svaté pan farář vybídl děti, aby se poctivě během školního roku učily a poslechli jsme si krásné písně doprovozené na kytary. Po mši svaté pan farář požehnal aktovky i všechny přítomné, aby...

Letošní ročník tradiční pouti k sv. Cyrilu a Metodějovi byl opět velice vydařený. Počasí nám přálo, teplo bylo tak akorát, a tak jsme mohli v pátek v 5.7. v 10:00 oslavit mši svatou za účasti 4 kněží a také zástupců obecních spolků. Tato pouť je spolupořádána kromě farnosti Chlebovice a osadního výboru Chlebovice také společně právě s těmito spolky...

V neděli 9.6. zažila naše Chlebovická farnost velkou událost. Během mše svaté bylo uděleno první svaté přijímání Aničce.

V sobotu 11.5. se uskutečnila tradiční pouť za čisté vztahy a budoucnost k sv. Marii Goretti.

V neděli 5. května se uskutečnil u kostela sv. Cyrila a Metoděje vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození naší obce od německých okupantů a uctění památky padlých a popravených občanů ve dvou světových válkách. Za tyto oběti válek byla v kostele sloužena mše svatá. Samotný obřad začal u nově upraveného památníku pátera Bohuslava Uhlíře....