Co se u nás událo


Letošní ročník tradiční pouti k sv. Cyrilu a Metodějovi byl opět velice vydařený. Počasí nám přálo, teplo bylo tak akorát, a tak jsme mohli v pátek v 5.7. v 10:00 oslavit mši svatou za účasti 4 kněží a také zástupců obecních spolků. Tato pouť je spolupořádána kromě farnosti Chlebovice a osadního výboru Chlebovice také společně právě s těmito spolky...

V neděli 9.6. zažila naše Chlebovická farnost velkou událost. Během mše svaté bylo uděleno první svaté přijímání Aničce.

V sobotu 11.5. se uskutečnila tradiční pouť za čisté vztahy a budoucnost k sv. Marii Goretti.

V neděli 5. května se uskutečnil u kostela sv. Cyrila a Metoděje vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození naší obce od německých okupantů a uctění památky padlých a popravených občanů ve dvou světových válkách. Za tyto oběti válek byla v kostele sloužena mše svatá. Samotný obřad začal u nově upraveného památníku pátera Bohuslava Uhlíře....

V neděli 7. 4. 2019 jsme jako každoročně v postní době mimo běžných křížových cest v pátky a neděle v kostele absolvovali i jednu netradiční. A to křížovou cestu s výšlapem na kopec Kabátici ke Kříži Milénia. Počasí nám oproti loňskému větrnému a mrazivému ročníku velice přálo, jak lze krásně vidět v sekci Foto Video ZDE. Výšlap tedy hravě...

V neděli 3. 3. 2019 se v prostorách Fojtství uskutečnil tradiční Chlebovický Posudek. Jako vždy jsme si užili skvělý program - taneční vystoupení a scénky, zatančili si na oblíbenou hudbu, připili si pivem, vínem či něčím tvrdším a k tomu zakousli chlebíčky, utopence či zákusky. Po pochování basy na konec jako vždy nechyběla bohatá tombola....

14.2. uběhlo 1150 let od smrti sv. Cyrila. Na tuto událost jsme se připravili a naplánovali několik bodů oslavy této události. Požádali jsme Nitranské biskupství o zapůjčení ostatků sv. Cyrila. Pan tajemník s panem biskupem byli vstřícní, a tak už 13.2. během mše svaté s kněžími Místeckého děkanátu byly ostatky v kostele přítomné. Ve čtvrtek pan...

Svátkem Křtu Páně skončilo pro katolíky období Vánoc. Letos bylo toto období nejdelší možné, jelikož svátek Křtu Páně je pohyblivý svátek a připadá na neděli následující po Zvěstování Páně (třech králích).