1. leden slavíme Světový den míru

01.01.2019

Papež František k 52. Světovému dni míru zveřejnil text s názvem "Dobrá politika je ve službě míru". V tomto textu nabádá politiky i ostatní lidi k tomu, aby se chovali vždy tak, aby výsledkem byl mír.

Píše: "Mír je totiž plodem velkého politického projektu, který se zakládá na vzájemné odpovědnosti a závislosti jedněch lidských bytostí na druhých. Ale je to také výzva, která vyžaduje každodenní přijetí. Mír znamená obrácení srdce a duše - a lze snadno rozpoznat tři neoddělitelné rozměry vnitřního i společenského míru:

- mír se sebou samými tím, že zavrhneme neústupnost, hněv a netrpělivost a - jak radil sv. František Saleský - budeme "trochu vlídní sami k sobě", abychom nabídli "trochu té vlídnosti druhým";

- mír s druhým člověkem: se členem rodiny, přítelem, cizincem, chudým, trpícím...; tím, že budeme mít odvahu se s ním setkat a naslouchat poselství, které s sebou přináší;

- mír se stvořením tím, že budeme objevovat velikost Božího daru a ten díl odpovědnosti, který připadá na každého z nás jako na obyvatele světa, občana a strůjce budoucnosti."

Celý text naleznete ZDE

(Lum)