Aktuální informace k financování nových chlebovických varhan

18.12.2020

Díky štědrosti všech dárců byla v rámci programu DARUJ FM na nové varhany vybrána částka 345 448,44 Kč. Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2020 schválilo dotaci v maximální výši dané pravidly tohoto programu, a to 200 000 Kč. Celkem tedy projekt "DARUJ FM Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích" vynesl částku 545 448,44 Kč.

Připomeňme, že od dárců z řad firem byl již vybrán 1 milion Kč. Do cílové částky ale stále chybí nemalý finanční obnos. 

Náklady na pořízení nových varhan (počítáme se dvěma klaviaturami a asi 10 rejstříky) se pohybují okolo 3 milionů Kč. Od dárců z řad firem byl vybrán již 1 milion Kč. Finanční podporu dostaneme i od města Frýdek-Místek v rámci dotačního programu "Daruj FM". Zbylé finance poskytne prostřednictvím bezúročné půjčky Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze na dobu, po kterou budeme chybějící finance shromažďovat.
(JG)

Proč nové varhany?

V roce 2020 si naše obec Chlebovice připomíná 700 let od znovuzaložení kdysi zaniklé obce Nemašchleb. Z významného jubilea, jako je toto, by měl vzejít i impuls pro další generace. Pamětným předmětem, který bude našim potomkům tuto oslavu výročí připomínat, se stanou nové varhany pro náš kostel sv. Cyrila a Metoděje.

V kostele dosluhují staré varhany, které byly vyrobeny koncem II. světové války v roce 1945. Podepsala se na nich ale bída a materiální nouze válečné doby. Zvolena byla špatná technologie pneumatického ovládání rejstříků, použity byly nekvalitní materiály pro výrobu píšťal. Již po 3 letech provozu, v roce 1948, musí být opraveny a znovu naladěny, a to za cenu 5 % nákladů na pořízení. Oprav čekalo na naše varhany ještě několik, avšak postupem času již s čím dál horšími výsledky. Aktuální stav varhan je bohužel velmi špatný, varhaníci musí před každým použitím nástroje prozkoumat, které klávesy zrovna nehrají anebo naopak, které drží tón déle, než je požadováno. (Obsáhlejší příběh historie našich varhan i s výňatky z archivní dokumentace je možné přečíst v textu zde)

Názory organologů a varhaníků se shodují a doporučují pořízení nástroje nového, manuálního, s ovládáním přímo od kláves. Měl by být pořízen nástroj s mnohem většími zvukovými možnostmi, který by lépe dotvořil interiér kostela a byl technicky dlouhodobě spolehlivý. Přidanou hodnotou budiž i to, že nové varhany jsou již samy o sobě uměleckým dílem.

Takovýto nástroj pak otevře širokou škálu možností využití nejen při slavení liturgie, ale také při konání koncertů. Ty se v našem kostele pravidelně pořádají a těší se velké oblibě nejen u občanů Chlebovic, ale i široké veřejnosti.

Náklady na pořízení nových varhan (počítáme se dvěma klaviaturami a asi 10 rejstříky) se pohybují okolo 3 milionů Kč. Od dárců z řad firem byl vybrán již 1 milion Kč. Finanční podporu dostaneme i od města Frýdek-Místek v rámci dotačního programu "Daruj FM". Zbylé finance poskytne prostřednictvím bezúročné půjčky Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze na dobu, po kterou budeme chybějící finance shromažďovat.
(JG)