Ale zbav nás od zlého...

28.03.2022
Dneska jsme se s dětmi na faře učili modlitbu Otče náš. Jak jinak než trochu netradičně. Je to modlitba, kterou se můžeme modlit, když nás zrovna nenapadá modlitba vlastní. Naučil nás ji sám Pán Ježíš. Pán Bůh je totiž Otec nás všech. Má nás dokonce raději než naši rodiče. Tak nepředstavitelně moc nás má rád! 

Jak vypadají taková nebesa, kde ten Pán Bůh bydlí?  Asi úplně jinak než si představujeme. My jsme tam zkusili doskákat po obláčcích. 

Pak jsme zkoumali naše jméno a co znamená. Taky jsme objevili jméno Pána Boha a že se nemá říkat jen tak bez rozmyslu, když Ho zrovna nevoláme v modlitbě. A zatleskali jsme si hru se jmény.

Zahráli jsme si pohádku o na "pozemské" království s princeznou Jůlinkou, která si chtěla vzít kašpárka. A přemýšleli, jak asi vypadá to nebeské království a jestli tam ty pohádkové bytosti taky budou.

Ochutnali a očuhali jsme chleba, o který v té modlitbě tak  moc prosíme. 

Nábožko jsme ukončili bojem s čertíky, které jsme píchli špendlíkem, protože nikdo z nás o ně už nestojí! 

Ale zbav nás ode zlého... AMEN.