Biblická hodina v Chlebovicích vždy poslední neděli v měsíci.

26.01.2020

U příležitosti dnešního dne Božího slova, které vyhlásil papež František na 26. 1. 2020, bych Vás rád pozval na 19:00 na úvodní "Biblickou hodinu" do kostela v Chlebovicích. Další setkání budou vždy poslední neděli v měsíci. 

Možná prostor kostela v zimě není nejvhodnější, ale uvidíme, kolik nás přijde a domluvíme se případně, jak dále. Od září se konají v tuto dobu v neděli pravidelné adorace, které od adventní doby ozvláštnil Zdeněk svým zpěvem chval a letos bychom určitě rádi v tomto pokračovali s tím, že každou poslední neděli v měsíci by byla místo adorace tato "Biblická hodina".

Dnes večer bychom začali pátou kapitolou z Lukášova evangelia. Kdo by chtěl přijít, může si jej dopředu přečíst, ale není to podmínkou účasti. Průběh by byl asi takový, že bychom si vždy nejdříve přečetli určitou část (konkrétně tato kapitola se dá rozdělit na 5 částí), pak bychom si přečetli ekumenický výklad, respektive jeho nejzajímavější části a pak bychom mohli o dané části podiskutovat, jak jednotlivé části chápeme, jaký je přesah do našich životů atd. Budu mít připravené otázky k zamyšlení a diskuzi a uvidíme, kolik toho stihneme. Pokud by někdo chtěl přijít a posedět a jen poslouchat, bez zapojení do diskuze, také je samozřejmě vítán. 

(Lum)