Biskup Martin zve k synodálnímu procesu v diecézi

24.10.2021

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Synoda, jež je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia.

"Čeká nás cesta společných setkání, rozhovorů, přemýšlení, sdílení a modlitby," vysvětluje biskup Martin David. Vybízí proto všechny, aby pro tuto cestu vytvořili ve svých farnostech podmínky a aktivně se k procesu hledání přidali, viz text:

Milé sestry a bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova "společně na cestě". Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Od neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021-2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v naší diecézi vykročit společně a nechat se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří. K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Pro naši diecézi jsem jmenoval P. Jana Czudka, delegáta ad omnia. Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev! Synodální proces v diecézích potrvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a na němž se budou účastníci synody shromážděnými podněty zabývat. Již nyní vám všem děkuji za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: "Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný" (1 Kor 12,7).

S požehnáním a modlitbou

biskup Martin David, apoštolský administrátor


Více informací včetně veškerých dokumentů ke stažení naleznete na stránkách Biskupství ZDE.

(lum)