Čas prázdných kostelů

17.10.2020

Když jsem se dozvěděl, že Tomáš Halík vydává novou knihu, neváhal jsem ani chvíli a ihned jsem si ji zakoupil. Rád zopakuji, že je to jeden z mých oblíbených autorů a vždy mě potěší, že do řádku ve své knižní poličce mohu přidat k těm co už mám další výtisk jeho nové knihy. Moje zkušenost navíc říká, že vše co jsem od něj četl spolupůsobilo na mou duchovní cestu a vývoj a několikráte mě posunulo směrem k dalším zajímavým autorům.

Nová kniha je reflexí na Velikonoční období letošního roku a obsahuje kázání, která měl v kostele Nejsvětějšího Salvátora v období Velikonoc před zavedením přísných opatření proti šíření virové nákazy (zrušení veřejných bohoslužeb) a během tohoto zvláštního období.

Úvodní text "Čas navštívení" jasně sděluje, že Prof. ThDr. Tomáš Halík, Th. D. chápe současné dění v našem globálním světě jako příležitost pro katolickou církev a celou naší společnost k hluboké vnitřní proměně, k hledání hlubších duchovních hodnot, k znovunalezení podstaty víry a pochopení smyslu našeho života. V těchto časech se neobejdeme bez soucitu a solidarity, bez vzájemné podpory a pomoci všem, kteří nějakým způsobem strádají nebo pomoc jak materiální tak duchovní potřebuji. Tady je oním historicky vyvoleným "vzorem" a vykonavatel tohoto poslání především církev a pak všichni, i nábožensky nezapojení lidé, kterým není lhostejné, jak se život kolem nás díky postupující globalizaci proměňuje spíše v chaos a honbu za požitky, bohatstvím, bezduchou zábavou.   

Ostatně na zadní straně přebalu můžeme číst, cituji: "Obávám se, že pokud církev nevezme vážně naléhavé výzvy papeže Františka k vnitřní reformě, k radikálnímu obratu k evangeliu, k prohloubení své teologie, spirituality a pastorační praxe, může se tento čas prázdných kostelů stát varovným obrazem blízké budoucnosti." 

Je dobře, že tento hlas sílí a zaznívá jasněji a jasněji. Nejen mu naslouchejme, ale snažme se ho pochopit a vyvodit z něj dobré závěry, které pak můžeme přeměňovat svým způsobem života ve skutečnost. K tomu ať nám Bůh dá povolané pastýře, kteří nás povedou. A mezi ty podle mě Tomáš Halík patří.

Tomáš Halík, Čas prázdných kostelů, 2020, vydalo NLN, s.r.o. 

(Jon)