Chlebovická pouť 2020

08.07.2020

V neděli 5. července 2020 se konala tradiční Chlebovická pouť, kterou si připomínáme slovanské věrozvěsty, svatého Cyrila a Metoděje. Jsou to také patroni našeho kostela a tak se tato pouť jako každý rok nesla v duchu připomenutí jejich významného podílu na šíření Božího slova a víry na Moravě.

Letošní plány ohledně Chlebovické pouti byly jiné a pouť se měla konat ve spolupráci místních spolků a vyzdvihnout letošní významné výročí 700 let od znovuobnovení naší obce. Do všeho však nedobrým způsobem zasáhla pandemie koronaviru a následné opatření proti šíření této nemoci znemožnily takto pouť společnými silami uskutečnit. Na schůzi osadního výboru se spolky dohodly, že letošní pouť jako hromadnou společenskou akci neuskuteční.

Nicméně již dříve svou účast na této akci potvrdil hlavní host, bývalý chlebovický farář Roman Czudek, který v naší farnosti působil v letech 2006 - 2012, a který nyní působí jako rektor na papežské koleji Nepomucenum v Římě. Byl pozván farním společenstvím jako hlavní celebrant slavné mše svaté v kostele svatých Cyrila a Metoděje a svoji účast s radostí potvrdil.

Na základě toho se farní společenství rozhodlo, že vlastními silami zorganizuje po slavné mši svaté, farní poutní slavnost tak, jak bylo již dříve zvykem v naší farnosti - s obědem a odpoledním přátelským posezením.

A tak se už dva dny před poutí chystaly a pekly koláče, v sobotu odpoledne se pak připravoval areál fojtství - stoly uvnitř i venku a stavěl se stan. Vše bylo nachystáno tak, aby mohly být dodržena hygienická opatření a zachovány bezpečné vzdálenosti mezi návštěvníky.

V neděli 5. července začala pouť v 10 hodin slavnou mší svatou, kterou kromě již zmiňovaného otce Romana Czudka spolucelebroval také náš pan farář Petr Huvar a otec Josef Pavlas. Po mši svaté se na fojtství podával chutný oběd a v 14:15 bylo uděleno přítomným v kostele svátostné požehnání, kterého se zúčastnil i místecký děkan, otec Daniel Vícha.

A odpoledne jsme pak mohli všichni posedět na zahradě fojtství za překrásného počasí u dobrého piva, malinovky, s dobrými koláči a zákusky. Nálada byla výborná. Těšíme se již na příští rok a doufejme, že v příznivějších podmínkách, abychom mohli tento významný svátek oslavit společně i s místními spoluobčany.

Výnos z této akce bude poukázán na pořízení nových varhan pro náš kostel svatých Cyrila a Metoděje. Je dobré mít na paměti, že tato zamýšlená výměna varhan je důstojný akt, kterým chceme našim potomkům zanechat hodnotné, trvalé a smysluplné dědictví.

Zajímavé okamžiky z této události si můžete připomenout malou fotogalerií a videem: ZDE

(Lum, Jon, JG, Luh)