Co nám přináší Synoda?

15.02.2022

Dne 9.2. se uskutečnila v naší farnosti prezentace k probíhající Synodě v církvi. Účastníci byli seznámeni s posláním Synody a s okruhem témat, která je možno v rámci naší farnosti probírat.

Je jen na nás, jak využijeme tuto velkou příležitost vyjádřit se ke stavu církve a k jejímu dalšímu fungování ve společnosti v začínajícím třetím tisíciletí. Synodou jsme všichni pozváni k aktivní účasti na tomto poslání. 

Ze zvolených témat, které jsou k dialogu uvnitř farností doporučeny si můžeme vybrat třeba i jen jedno téma na které bude zaměřena práce ve skupině.

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ: V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

2. NASLOUCHAT: Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.

3. UJMOUT SE SLOVA: Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.

4. SLAVIT: "Společné putování" je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ: Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI: Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.

7. DIALOG S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI: Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST: Synodální církev je církví participující a spoluodpovědnou.

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT: V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY: Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.   

Zde jsou k dispozici materiály pro práci ve skupině: