Slovo o. Petra k aktuální situaci

22.10.2020

Farníci, milí boží přátelé - opatření (viz usnesení Vlády ČR ZDE), která na nás dopadají, docela ochromují možnosti setkávat se - ať se jedná o bohoslužby - mše svaté i další pobožnosti, které se konají v uzavřených prostorách kostelů a kaplí. V počtu dvou lidí je opravdu těžké sloužit a vůbec vykonat takto zamýšlenou službu. Určitě spousta z vás touží po setkáních, žije i z přijímání svátostí, a pokud je řeč o svátostech - tak věřím, že jsou pro nás důležité, že je potřebujeme pro duchovní život. Setkávání je postaveno na společenství. Bez toho je to nemyslitelné. Jak to tedy udělat, abychom spolu mohli být v kontaktu. Musíme především chtít, a záleží na každém z nás, jak se k tomu osobně postavíme. Vytvořme modlitební most, duchovní setkání na dálku, buďme spolu spojeni ve společné modlitbě - v úmyslu za farnost, za dar uzdravení - zdraví duše i těla, za postižené, za nemocné, za živé i zemřelé, prohlubujme svůj vztah k Bohu - ve víře a důvěře, opravdu se modleme, vroucně, upřímně a srdcem. Každý si zvolte čas, kdy se budete společně nebo i individuálně takto sjednocovat v modlitbě. Je to někdy těžké určovat jakýsi společný čas. Ale vážně - opravdu to konejme !!!

Modlete se a hlavně - nebojte se a buďte v Božím pokoji. Když budete mít osobně potřebu kontaktu s knězem, nebojte se mě oslovit. Vždycky se můžeme nějak domluvit. Telefonicky jsem na příjmu a v kontaktu 1 - 1 se setkat můžeme. Pravidelně budu sloužit mše svaté na úmysly dané ( objednané ) a i na další obecné úmysly - za vás, za farníky a na úmysly dříve zmiňované.

25.10. se mění čas - i na to nezapomeňte. V neděli slavíme posvěcení kostelů. ( KRMÁŠE )

I na to vzpomeňme a poděkujme za naše chrámy, místa, kde máme k Bohu blíže.

Od 25.10. po dobu 14 dní ( je tam zahrnutý i celý dušičkový týden od 1. do 8.11. ) máme navštěvovat hřbitovy, setkávat se s našimi zemřelými. To je nám umožněno, tak se za ně modleme a vyprošujme jim milosti v odpustcích.

Blíží se svátek Všech Svatých - prosme naše svaté o přímluvu, abychom touto dobou prošli v pokoji, bez újmy, abychom obstáli.

Všem vám přeji zdraví duše i těla, nepropadejme zoufalství, žijme pokud možno vyrovnaně a pokoji.

Žehnám vám a držím palce. Modleme se za sebe navzájem. P. Petr Huvar, farář