Důvěra, citlivost, nadšení

03.12.2021
Umět se spolehnout i na druhého bez strachu. S našimi farními mlaďochy jsme si to trochu vyzkoušeli. Nebát se a věřit druhému i nad propastí. Není to nic příjemného. Klárka a Helča byly zářivým příkladem nedůvěřivého člověka - až nám z toho jejich pištění všem zalehlo v uších. Důvěra je křehká věc. Máte alespoň 1 člověka, kterému můžete bezmezně věřit. Už někdo ztratil vaši důvěru? A zaslouží si takový člověk druhou šanci?

Máme prý 6 základních emocí: radost, smutek, hněv, strach, nechuť a překvapení. Jsou to krátkodobé odpovědi celého našeho těla na nějaký podnět. A z této emoce, pak čerpáme zkušenosti do příště. Zjistili jsme, že je těžké takovou emoci správně rozpoznat (nejtěžší to je rozpoznat u Chucka Norise) a ještě těžší bývá s ní pak nějak naložit, popřípadě pomoct druhému s ní nějak naložit. 

A v poslední řadě jsme si povídali o nadšení. Každý křesťan má být "zdravý optimista". Vždyť my věříme, v nebe, v život věčný i v to, že všechno má nějaký smysl. A tuto radost má každý z nás předávat jako světýlko dál do světa. 

Tak rozzařme tento svět...

LuH