Farnost Brušperk se představuje

26.01.2021

Město Brušperk leží uprostřed území mezi městy Ostravou, Frýdkem-Místkem, Kopřivnicí a Bílovcem, v oblasti zvané Lašsko. Rozprostírá se na třech pahorcích svažujících se k pravému břehu řeky Ondřejnice a na jejím levém břehu, který mírně stoupá až do nejvyššího bodu na katastru města - k vrcholku kopce Svatého Marka, který leží v nadmořské výšce 312 m. Z okolních kopců je působivý výhled na kompletní panorama Beskyd s dominující Lysou horou na jihovýchodě a majestátním vrcholkem Radhoště na jihu. Ve svém znaku má Brušperk na červeném poli postavu sv. Jiří, patrona města v rytířské zbroji na koni, vše stříbrné barvy. Svatý Jiří drží v ruce kopí, kterým zabíjí symbol zla, draka barvy zelené.

Farnost Brušperk je zasvěcená sv. Jiří. Ten byl podle křesťanské legendy římským vojákem pocházející z Anatolie, dnešního Turecka. Je zvěčněn v legendě o sv. Jiří a draku. Je patronem mnoha profesí a organizací, nemocných lidí, ale například i skautů. Jeho hlavní svátek připadá na 24. dubna.

Farní kostel sv. Jiří se nachází východním směrem od hlavní silnice procházející městem, ve svahu nad náměstím. Stavba je kulturní památkou 2. stupně. Základy kostela byly položeny patrně roku 1267, dva roky před samotným založením města. To proto, aby při vystavění města chrám celku dominoval. Jisté je, že roku 1305 již stál. Na stavbě kostela jsou patrné mnohé stavební slohy, od prvků románských až po prvky barokní a klasicistní. Budova je velmi rozsáhlá a členitá. Hlavní portál je kamenný - gotický. Po obou stranách kostela byly v letech 1744-1774 přistavěny dvě kaple rotundového typu. Jedna z nich je zasvěcena sv. Vavřinci, druhá sv. Františku Serafinskému.

V kostele je dlažba z umělého kamene a nad hlavním vchodem je věž, zakončená barokní bání se dvěma lucernami. V kostele je celkem sedm oltářů. Ve věži jsou tři větší zvony, umíráček a bývalý sanktusový zvonek z roku 1687 s nápisem: "Gott allein Die Ehre" (Pouze Bohu chvála), vyladěn je na tón D3. Věžové schody byly vybudovány v roce 1765. Kolem kostela původně existoval hřbitov. Ten byl zrušen a nový byl vybudován asi 200 m východním směrem od kostela. Prostor kolem kostela je velmi stísněn sousední maloměstskou zástavbou. Kolem chrámu ale zůstala zachována venkovní křížová cesta tvořená kapličkami s obrazy, jejíž původ se datuje už do 17. století.

Mezi duchovními správci, kteří zde působili, stojí určitě za zmínku Msgr. Josef Moštěk, který byl v roce 1981 ustanoven administrátorem excurrendo (dojíždějící duchovní správce) z Chlebovic. Působil zde do roku 1982. Poté zde nastoupil Karel Javorek až do roku 1985. Poté jej nahradil Karel Goldman, Wieslav Blaš, Bronislav Wojnar. Od roku 2005 až doposud farnost spravuje Karel Javorek. Ve farnosti je znám pro svou obětavost nejen k farníkům, ale také ke všem lidem ve městě a jeho okolí. Spravuje také farnost Fryčovice.

Brušperská farnost se pravidelně zúčastňuje spousty akcí, např. v měsíci červnu je to pouť u kaple svatého Antonína na Borošíně (okrajová část Brušperku). Dále pak v měsíci září pouť u tzv. svaté vody (kaple Panny Marie Sedmibolestné). Hlavní brušperská pouť na sv. Jiří je v měsíci dubnu a je opravdu velkolepou akcí vyhledávanou širokou veřejností.

Na bohatém kulturním životě ve městě se hojně podílí Smíšený pěvecký sbor Lašan, který svými vystoupeními reprezentuje město v širokém okolí i v zahraničí. Doprovází i zdejší bohoslužby, zejména při slavnostních mších jako je pouť nebo Vánoce.

Martina Dvorská (ed.)

Použité zdroje: https://svjiribrusperk.webnode.cz/ https://www.brusperk-mesto.cz/o-meste/o-meste/