Farnost Fryčovice se představuje

09.11.2021

První písemná zmínka o kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích pochází již z roku 1345. Některé gotické prvky stavby jsou zde dobře patrné dodnes. Další historické milníky dokládají objevené letopočty. Na prostředním zvonu je například vyryt rok 1560. Vytesaný letopočet 1573 na jednom z krovů pak dává tušit, že tehdy došlo k rozšíření kostela. Jde o nejstarší kamennou církevní stavbu v okrese Frýdek-Místek, díky čemuž se stala památkově chráněným objektem. Kolem kostela se nacházel hřbitov, aktuálně se ale pohřbívá na hřbitově novém, který je situován v bezprostřední blízkosti kostela přes silnici.

Farníci i někteří další obyvatelé obce se snaží uchovávat kostel v co nejlepším technickém stavu. Výčet oprav není malý, jako u každé takové stavby: opravy omítek, oltářů, soch, odvodnění kostela, nová elektroinstalace, výmalba, oplocení, oprava vnitřní dlažby, výměna oken. To vše financováno z kostelních sbírek, darů obce, potažmo dotací. Výměnu oken nastartovaly útoky vandala, který v kostele rozbíjel okna. Použil dokonce zápalnou láhev, ale k požáru naštěstí nedošlo. Tento muž byl nakonec díky všímavosti místních občanů policií vypátrán. V roce 1993 byla svépomocí farníků opravena i přilehlá fara, při nedávné výmalbě kostela v roce 2018 se zde sloužily i bohoslužby. Úklid po malování byl skvělou ukázkou soudržnosti farníků, kteří ve velkém počtu přicházeli pomoct. Kromě kostela samotného se provedly i generální opravy kapličky na Ptáčníku a kaple sv. Jana a Pavla u "Chamráda". Při výročích se zde konají pobožnosti s dechovkou a občerstvením.

Aktuálně farnost iniciuje výměnu lavic. Ty stávající už jsou mnohdy ztyřelé a napadené dřevokazným hmyzem. Stojí za zmínku, že při podrobném zkoumání byl na jedné z lavic nalezen letopočet 1829, mají tedy už leccos za sebou.

Duchovním správcem Fryčovické farnosti je od roku 2005 P. Karel Javorek. V letošním roce oslavil krásných 80 let a nadále zůstává v církevní službě. Mezi své farníky často zavítá i mimo mše, před pandemií je věrně doprovázel na zájezdech na Svatý Hostýn.

Mše svaté se konají v neděli v 8h a ve čtvrtek odpoledne v 17h (zimní čas) / v 17:30 (letní čas). Kvůli pandemii je účast na bohoslužbách menší, ale i navzdory situaci se zde pravidelně objevují mladé rodiny s dětmi, za což je pan farář upřímně rád. Zdejší farnost se zapojila i do oblíbené Noci kostelů, prozatím se zorganizovaly dva ročníky.

Farníci se každoročně setkávají také při smažení vaječiny na svatého Ducha, a nebo při schůzích, které se odehrávají v části fary. Velká část fary už 4 roky slouží jako odloučené pracoviště místní mateřské školy. A je třeba říct, že díky tomu okolí kostela ožilo :)


Jiří Dvorský (kostelník), Pavla Dvorská