"Spolem" všechno jde

13.11.2022

Sobotní odpoledne 12. listopadu patřilo v kostele Panny Marie Sněžné na Lysůvkách vystoupení hudební skupiny "Spolem". Místní farní společenství uspořádalo tuto akci u příležitosti "krmáše" - posvěcení kostela. Skupina "Spolem" představila pásmo písní i slova o radostech i starostech našich životů. Úvodní slovo měl místecký farář a děkan P. ThLic. Dr. Daniel Vícha a potom uvedla program slečna Jana Konečná spolu s paní Marií Knödlovou, obě hlavní organizátorky této akce.

Za sebe musím říci, že jsem si s chutí zazpíval společně s ostatními přítomnými(bylo zde téměř plno) vkusně vybrané a dobře zahrané písničky z české i zahraniční produkce. Celá akce se mi líbila.

V naší farnosti máme dost mladých aktivních věřících i starších, zkušených. Zkusíme se inspirovat a vymyslet něco i na náš krmáš? Spolem to přece jde...

(Jon)