"Farnost" Lysůvky se představuje

12.12.2020

Lysůvky... pro většinu Chlebovjanů velmi dobře známé, neboť mají nejen společnou hranici, ale také spoustu vzájemných rodinných a přátelských vazeb. Takže co říci na úvod a nenudit známými fakty? Kostel Panny Marie Sněžné byl vybudován r. 1798, v letošním roce tedy oslavil krásné 222. narozeniny. Původně dokonce patřil ke Staříči. Za posledních 100 let prošel kostel velkými změnami. Za první světové války byly zrekvírovány zvony, nové zvony potkal podobný osud o pár let později. Nyní nám z velké věže vyzvání sv. Cyril a Metoděj, kteří jsou na zvonu vyobrazení. Velký zvon i umíráček jsou již pár let dokonce na dálkové ovládání, takže paní Modrovičové, která léta letoucí obětavě chodila oznamovat úmrtí, stačí otevřít okno a zmáčknout čudlík na ovladači :-). V letech 1948-1950 byla zrekonstruována střecha a kůr, opraveny varhany a pořízena nová dlažba a lavice, které slouží dodnes. V 90. letech byla opravena věž i sanktusník a také byl vybudován odvlhčovací kanál kolem kostela, protože ač je kostel na kopci, tak je zde i na přilehlém hřbitově problém se spodní vodou. Při této opravě byl také zazděn boční vchod a pořízena nová mozaiková okna, která financovali konkrétní farníci, jejichž jména jsou dodnes na oknech uvedená. Bohužel problém se vlhkostí se nepodařilo vyřešit úplně a po necelých deseti letech byl kostel opět ve špatném stavu. V letech 2006-2007 došlo k radikálnímu kroku a kostel byl podvrtán a podřezán. Při této opravě bylo i zasanováno kněžiště, kde byla položena mramorová dlažba. Otec Maňák zakoupil nový mramorový obětní stůl, ambon a křtitelnici. O pár let později pak dostal kostel novou báň. Všechny tyto opravy byly zdárně provedeny za obrovské pomoci farníků i spousty "nekostelových" občanů Zelinkovic a Lysůvek, kteří přispěli na tyto opravy ať už finančně nebo pomocnou rukou. Svou zručností přispěli i farníci z okolí, např. pan Bittner ze Staříče nebo pan Pokluda z Chlebovic. Všem patří velký dík, že se dnes můžeme scházet v tak krásném kostelíku!

Co se týče duchovního a společenského života, je třeba podotknout, že Lysůvky jako takové nejsou farností, ale pouze filiálkou farnosti Místek. To znamená, že provozní záležitosti si řešíme jako samostatná jednotka, ale většina "kulturních" akcí se odehrává přímo v Místku, ať už je to slavení významných svátků, různá společenství či farní ples. Ale o tom zase někdy příště.

V době před-covidové jsme se scházeli pravidelně ke slavení mše svaté v neděli v 7:30 ráno a ve čtvrtek kromě prázdnin v 17:00. Před mší svatou jsme se také pravidelně modlili růženec, po mši v postní době rozjímali křížovou cestu a během května májové pobožnosti. Jednu květnovou neděli probíhala také odpolední májová pobožnost u kapličky, která se nachází na ulici Hraniční u Pokludů. Toto mariánské odpoledne vždy bylo spojeno s příjemným posezením. K další tradiční akci patřila Lysůvská pouť, která se konala nejbližší neděli ke svátku Panny Marie Sněžné, který je 5. srpna. Po slavnostní mši svaté bylo za příznivého počasí připraveno příjemné posezení ve stínu za kostelem s vůní kávy a koláčů.

Letošní rok je bohužel zmatený a divný, mše se konají a nekonají... Díky otcům Danielovi a Davidovi máme momentálně mše alespoň ve čtvrtky, v neděli však musíme dojíždět do farního kostela sv. Jana a Pavla v Místku, který splňuje vládní kritéria pro bohoslužby. Pevně doufám, že se vše brzy vrátí do starých kolejí a budeme se zase moci normálně scházet k modlitbě a chvále našeho Pána, protože osobně považuji naše farní společenství za svou druhou rodinu. Není nás sice mnoho, ale o to více se známe a jsme si bližší. A samozřejmě mezi sebou rádi přivítáme i "přespolní" :-)

Jana Konečná