Farnost Palkovice se představuje 

01.09.2020

Sousední farnost Palkovice asi netřeba představovat. Mnoho farníků z Chlebovic k nám jistě během roku zavítá na různé akce a slavnosti, stejně jako někteří farníci z Palkovic si nenechají ujít chlebovickou pouť, putování ke kříži a k Maria Goretti nebo posudek. Využiji však příležitosti a pár slov přece jen o naší farnosti přidám.

Centrem našeho společenství je farní kostel sv. Jana Křtitele, jedná se o velmi cennou barokní stavbu z roku 1631. Zde se scházíme ke mším pravidelně čtyřikrát do týdne, v pondělky, ve čtvrtky, v pátky a samozřejmě každou neděli. Nedělní mše začínají v 8:30. Pouť slavíme vždy v neděli nejbližší slavnosti narození Jana Křtitele, tj. 24. 6. Není to však jediná poutní slavnost v naší farnosti. V Palkovicích, za potokem Olešná, nedaleko zastávky Transformátor, stojí nevelká zděná kaple sv. Mořice, které se podle zasvěcení říká "Mauricinek". Tato stavba stojí na místě původního dřevěného kostela, který však dosloužil po dostavbě kostela současného. U této kaple slavíme již několik let poutní slavnost pod širým nebem vždy neděli nejbližší k 22. září, což je den, kdy si sv. Mořice připomínáme.

Troufám si říct, že Palkovice jsou živá farnost, o což se jistě zasloužil i náš současný pan farář, o. Bronislav Wojnar. Ve farnosti funguje několik společenství - mimo jiné společenství seniorů i mládeže, na faře se scházejí maminky a v průběhu letošního roku probíhaly manželské večery. Aktivně ve farnosti slouží ministranti, kteří se scházejí k pravidelným ministrantským schůzkám, dále schóla a v posledních letech i malá scholička, především pro malé předškolní děti.

Během roku dochází k pravidelným akcím, jako je farní vaječina na seslání Ducha Svatého, jarní pobyty pro děti, příležitostné farní kavárny po nedělní mši, apod. Nicméně ráda bych vypíchla 3 každoroční akce, ze kterých mám velkou radost.

První je letní tábor pro děti. Ten má v naší farnosti dlouholetou tradici (tedy s výjimkou letošního roku). Některé roky děti zažily typické podsadové stany, jiné roky mohly přespat na farách a chaloupkách. Vždy byly tábory tematické a děti prožily cestu do historie, do pohádky nebo si připomněly životy různých světců. Několik let mohly děti zažít i tzv. příměstské tábory. Vždy jsem velmi oceňovala, že program a zabezpečení zajišťoval pan farář, několik dobrovolníků z farnosti a především starší děti a mládež.

Druhou akcí, kterou v Chlebovicích asi netřeba představovat, je Palkovický farní ples, letos pořádaný již posedmé. I ten se snažíme organizovat tak, aby se nesl v jednotném duchu. Protančili jsme první republikou i různými dekádami dvacátého století, cestovali jsme kolem světa, i do světa českých filmů a saloonů divokého západu.

Za třetí si dovolím uvést agapé po obřadech na Bílou sobotu. Je moc krásné, když se k oslavě zmrtvýchvstání sejde na faře celá farnost. Společně posedíme a připijeme si. Scházíme se takto již několik let. Pokud někdy zavítáte na Bílou sobotu do Palkovic, moc rádi Vás uvidíme jak společného stolu eucharistického, tak i u stolu plného dobrot později na faře.

K životu farností neodmyslitelně patří spousta obětavých dobrovolníků, ochotných pomoci ať už při různých brigádách - opravy, výzdoby kostela, úklidy, ale i běžná služba jako je kostelničení, varhaničení, praní prádla, květinová výzdoba... Bez těchto pomocníků se žádná farnost se neobejde.

Jsme rádi, že se vzájemně máme!

Lenka Janečková, o. Bronislav Wojnar