Farnost Paskov se představuje

31.07.2021

Když se řekne Paskov, možná nás napadne paskovský komín, který je vidět skoro ze všech míst našeho děkanátu. Významnější dominantou je však pro nás kostel sv. Vavřince. Farníci z Paskova, Oprechtic, Mitrovic a Žabně se v něm schází každou neděli v 9:00, ve čtvrtek, pátek a sobotu v 18:00. Patronem našeho kostela je sv. Vavřinec, jáhen, který byl upálen při pronásledování křesťanů v Římě. Svátek slaví 10. 8. a kolem tohoto data slavíme pouť, letos to bude v neděli 8. 8. 2021. V Žabni je kaple zasvěcena sv. Fabiánovi a sv. Šebestiánovi. Pouť se slaví kolem 20. ledna. Během května a října se u kaple modlí růženec. Mitrovické kapličky jste si možná všimli při jízdě po dálnici do Ostravy. Je schovaná hned u sjezdu na Novou Bělou. Každý den v květnu se zde schází na májové pobožnosti.

O farnost se duchovně stará P. Piotr Dariusz Nawarowski. Mezi tradiční akce patří rozdávání Betlémského světla v kostele na Štědrý den, lednová Tříkrálová sbírka, postní a adventní misijní koláč, smažení vaječiny v altánu u kostela a říjnová misijní neděle. V květnu se farnost připojuje k Noci kostelů, letos jsme u nás prožili 10. ročník. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů hudby žáků místní ZUŠ, ale také našeho varhaníka Pavla Šiguta. Velký zájem byl i o program pro děti, který byl zaměřený na vitráže. Při plnění úkolů se nejmenší návštěvníci dozvěděli, co to vitráže jsou a zaměřili se také na ty, které zdobí paskovský kostel. Děti se mohly opakovaně vracet i ke speciálně vytvořené stolní hře, která vycházela ze známého "Člověče, nezlob se". Novinkou letošního ročníku byla i otevřená kaple Povýšení sv. Kříže v Oprechticích. Kapličku u hlavní silnice zná většina lidí pouze zvenku, když kolem ní projíždí směrem do Krmelína. V pátek 26. května se ale každý mohl podívat dovnitř a zjistit, že se v ní ukrývají nápisy v německém jazyce. Důležitým rozměrem Noci kostelů je modlitba za celé město. Na samém závěru se před oltářem rozzářily čajové svíčky a modlitbu za všechny obyvatele Paskova doprovázely kromě současných duchovních písní i myšlenky papeže Františka. Nechyběly přímluvy za dobré sousedské vztahy, osamocené lidi nebo moudrost pro místní zastupitele. Zakončení patřilo společné modlitbě Otče náš.

V naší farnosti máme chrámový sbor, který se schází 1x týdně a nacvičuje písně na pouť a další velké svátky. Také zde máme společenství živého růžence, Fatimský apoštolát, modlitby matek a před Covidem zde byly katecheze pro děti během nedělních mší.

Až pojedete kolem, zastavte se u nás. Moc rádi vás uvidíme.

Šárka Šugarová