Farnosti Rychaltice a Hukvaldy se představují

30.07.2020

Dělí nás od sebe jen pár kilometrů, kopec s poutním místem a dvě zastávky MHD linky č. 305. Přesto se ale možná naše farní společenství neznají tak dobře, jak by se dalo u sousedů čekat. Proto rád posílám krátkou vizitku našich farností Hukvaldy a Rychaltice.

Trochu váhám, odkud své vyprávění začít. Zprvu je ale potřeba říct, že se scházíme ve třech kostelích - u svatého Mikuláše v Rychalticích, u svatého Maxmiliána v historickém centru Hukvald a také v kapli Nanebevstoupení Panny Marie v Příboře - Hájově. Určitou zvláštností je, že Rychaltice a Hukvaldy tvoří dvě různé farnosti. Ať už se ale cítíme doma v kterémkoliv z nich, příležitost ke společné modlitbě máme hlavně o Velikonocích, kdy se všichni společně setkáváme v rychaltickém kostele nebo v létě při tzv. Farní zahradní slavnosti. Mít víc kostelů v obci se hodí taky těm, kdo v neděli ráno zaspí rychaltickou ranní mši v 7:30, slavení nedělní bohoslužby můžou "dohnat" v 9:30 na Hukvaldech nebo v 11:00 na Hájově.

V posledních týdnech naše farnosti provází velká změna. Po šestnácti požehnaných letech z Hukvald odchází náš dosavadní farář P. Dariusz Jedrzejski, kterého čeká poslání děkana a faráře v Bílovci. Zasloužil se o velké opravy kostelů a už dvanáctým rokem díky němu slouží tzv. Společenské centrum přestavené z bývalé farní stodoly vedle rychaltické fary. Tam máme taky příležitost k setkávání. Po nedělní ranní mši v Rychalticích se do "centra" chodí na farní kávu, uvnitř se taky scházejí senioři a několik skupin dětí.

Už pár let z iniciativy farníka Drahoslava Budáka funguje při rychaltické farnosti tzv. Trojlístek, což je název, který propojuje zhruba 45 dětí z Hukvald, Rychaltic a Hájova. Patří mezi ně i několik dětí, které s rodiči do kostela běžně nechodí. Nejmladším dětem je zhruba 5 až 8 let, další skupinu tvoří kluci z 1. stupně, holky chodí do scholičky a děti z druhého stupně se scházejí ve vlastním spolču. Tři posledně jmenované skupiny spolu jezdí taky na víkendovky, občasné sobotní výpravy a hlavně farní stanový tábor. Ten jsme letos pořádali od 19. do 25. července v Kladkách u Konice. Na čtvrtý ročník tábora se vydalo 27 dětí a 10 vedoucích. Děti ze zmíněné nejmladší družinky čeká ještě v srpnu druhý ročník příměstského tábora v Rychalticích. Každá skupina má schůzku zhruba jednou za čtrnáct dnů a jednou za měsíc míváme páteční dětské mše svaté.

Mše svaté v Rychalticích doprovází kromě varhan taky sbor, na Hájově zase farníci celé léto trénují zpěvy na srpnovou pouť. Na Hukvaldech hrává v neděli schola s kytarou. Farnost je organismem, za který je potřeba se hodně modlit. Tvoří ho lidé, a proto se může velmi rychle najít důvod ke při nebo neshodám. Osobně si proto myslím, že velkou službu naší farnosti dělají modlitební skupiny živého růžence, modliteb matek a taky ti, kteří Bohu odevzdávají své utrpení v nemoci. Velké dobro naší farnosti zcela jistě plyne taky ze sobotních večerních adorací v rychaltickém kostele.

Kromě srpnové hájovské poutě vás můžeme pozvat na tu "ondřejskou", která připadá na první adventní neděli a slaví se v hradní kapli sv. Ondřeje. Kostel sv. Maxmiliána si můžete prohlédnout v rámci projektu "Otevřené chrámy" i s průvodcem a dva zbylé kostely v Rychalticích a na Hájově bývají letos také přístupné i během dne.

Jak už jsem předznamenal, po šestnácti letech služby otce Dariusze jsme letos v červenci přivítali nového duchovního správce - ze Spálova (okr. Nový Jičín) k nám přišel P. Zdenko Vavro. Těšíme se tedy na vše, co nám Bůh skrze něj přinese a že se spolu s ním posuneme zase o něco blíž k Nebeskému království.

                         Ondřej Elbel