Go West!

23.02.2019

Go West! Na Západ! Nečekejte poutníkův romantický a detailní popis krajiny, kterou putoval, nečekejte užitečné rady kudy jít, co mít sebou atd. Cesta na Západ je o cestě po stopách víry, po stopách křesťanských tradic, po stopách katolictví v Západní Evropě. Cílem pouti napříč čtyřmi zeměmi, Německem, Lucemburskem, Belgií a Francií, je město Lisieux, a Terezka. A Anežka...A zjištění, že něco není s církví(křesťanstvím?), tam(jenom?) na Západě, v pořádku.

Konstatování, že se hodně změnilo, že je v kostelech pusto prázdno, že nejsou kněží, fary jsou prázdné, vine se celou knihou jako ona pověstná červená nit. Jakási naděje, jakýs taký záblesk nebo spíše odlesk něčeho původního, stálého a hlubokého přibývá snad jen při cestě opačným směrem - na východ.

"Chtěl jsem se radovat z Krista, který i dnes přichází na oltář, chtěl jsem mít v sobě nemrmlavého ducha dětství, Terezčina ducha radosti a odevzdanosti, ale místo toho se ve mě vzedmula vlna smutku. Bavorské kostely jsou všechny opravené a po celý den otevřené, ale když vkročím dovnitř, jsme s Pánem sami. A katolíci tu mají gemeindehausy (obecní dům - překlad Jon) a jugendheimy (domov mládeže - překlad Jon) a úředníky a placené kostelníky a referenty a prostorné fary, ale semináře prázdné. A jsou-li dnes prázdné semináře, budou zítra prázdné kostelní lavice." (Cesta na Západ, strana, 71)  

Štěpán Smolen, je katolický kněz, spisovatel a překladatel. Pochází z Českého Krumlova. Na Univerzitě Karlově vystudoval filozofii, religionistiku a teologii. Nejdříve pracoval jako ošetřovatel v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Následně vstoupil do kněžského semináře, vystudoval Katolickou teologickou fakultu a v roce 2014 přijal jáhenské svěcení, o rok později se stal knězem. Jako kněz působí v litoměřické diecézi. Píše jak odborné texty (např. v časopisech Dingir či Křesťanská revue), tak i beletrii.(zdroj:Wikipedie)

Cesta na Západ; vydalo nakladatelství Hesperion, 2018

(Jon)