Hledáte smysl života?

12.02.2019

Chtěl bych tuto knihu nabídnout všem, kteří jsou občas na pochybách nebo někdy přemýšlí o tom, zda jejich život má nějaký smysl. Všem těm, kteří zažívají vnitřní zápasy se sebou samým a také všem těm, kteří si nejsou jisti, zda to co někdy konají je dobré. Oněch osm krátkých kapitol má sílu Vás povznést nad všechny pochybnosti, nad všechny obavy a nejistoty, a to s lehkostí, s mírným humorem, převelikou laskavostí. Opíraje se o příběhy z Bible, vlastní zkušenost a osudy lidí, se kterými se setkal, předkládá Kushner své úvahy o hledání smyslu lidské existence pochopitelnou a srozumitelnou formou. Bylo to pro mě osvěžující čtení, protože se přiznám, že také potřebuji, a myslím si, že i mnozí z Vás, mít občas pocit, že pro někoho něco znamenám. A v tom je možná podstata toho, Aby měl život smysl.

"Může jeden obyčejný člověk skutečně něco změnit? Můžeme my ve své anonymitě ovlivnit historii? To, co děláme sami, sotva pohne horami a sotva bude mít nějakou váhu. Avšak tím, že budeme dobrými lidmi, a tím, že budeme dělat dobré věci, můžeme jako členové společenství oddaného dobru změnit svět. Můžeme něco znamenat. (strana 124)

Nemám příliš rád slovo bestseller. Nic to bohužel neříká o knize samotné, ale rabín Harold S. Kushner je také autorem knihy (bestselleru) Když se zlé věci stávají dobrým lidem(v originále vyšlo v roce 1981, v nakladatelství Portál v roce 2011), která byla přeložena do jedenácti jazyků a v Holandsku získala dvakrát titul nejlepší nebeletristická kniha.

Aby měl život smysl; vydalo nakladatelství: Portál, 2017

(Jon)