Informace k nové knize o děkanovi Maňákovi

02.08.2020

Římskokatolická farnost Místek připravila knihu s názvem Byl jednou jeden Valach... s podtitulem Vzpomínky na děkana Josefa Maňáka. Jedná se o obrazovou publikaci zachycující celý Maňákův život, větší prostor je pak věnován jeho působení v děkanátu Místek. Množství fotografií doplňuje životopisná textová část, zachycující rovněž osobní vzpomínky rodiny, přátel a farníků, nechybí několik vlastních textů Josefa Maňáka. Kniha bude představena u příležitosti nedožitých 70. narozenin tohoto nezapomenutelného kněze ve dnech 22. srpna 2020 v průběhu zájezdu místecké farnosti do Štípy a Hovězí a 23. srpna 2020 po mších svatých ve farním kostele sv. Jana a Pavla v Místku sloužených v 8 a 10 hodin. Bude také v prodeji za 350 Kč na faře v Místku, v knihkupectví Jakub a v kostelech místecké farnosti.

Pavla Pindurová