Katolický týdeník č. 2/2019

08.01.2019

Přinášíme tři tipy, co neminout v Katolickém týdeníku č. 2/2019

1. Úvodní strana + strany 2 a 6 informují o právě probíhající Tříkrálové sbírce. Sbírka se koná již podevatenácté a bude probíhat až do 14.1. V článku na str. 6 nazvaném "Vzpomínka na tříkrálovou premiéru" se však dozvídáme, že historie je ještě starší - již v roce 1998 pořádal tehdejší hradecký biskup Dominik Duka ve spolupráci s místní charitou sbírku na azylový dům pro matky s dětmi. Poprvé se vydalo do ulic 15 skupin.

2. Na straně 3 si můžeme přečíst o mučedníkovi P. Richardu Henkesovi, který je o krok blíže blahořečení. Tento hlasitý kritik nacistického režimu, svědek milosrdné boží lásky v Dachau chápal neslučitelnost nacistické ideologie s křesťanstvím a s odvahou proti ní vystupoval. Ve vězení se potkal s pozdějším pražským arcibiskupem Josefem Beranem. Poté, co vypukla v táboře epidemie tyfu, se dobrovolně přihlásil jako ošetřovatel a po nakažení se také 22. 2. 1945 zemřel.

3. Téma tohoto čísla Katolického týdeníku na stranách 4 a 5 přináší problematiku rodin pronásledovaných za komunistického režimu. V článcích se mlžeme dočíst o osudech konkrétních rodin a jejich problémech, které jim způsobovalo praktikování jejich víry, chození do kostela a držení pevného postoje vůči totalitní zvůli.

(Lum)