Katolický týdeník č. 9/2019

28.02.2019

Přinášíme tři tipy, co neminout v Katolickém týdeníku č. 9/2019.

1. Titulní téma tohoto čísla je skončený summit o ochraně nezletilých, který proběhl ve Vatikánu ve dnech 21. - 24. 2. 2019. "Církev se nikdy nebude snažit jakýkoliv případ zakrývat nebo zlehčovat," uzavřel papež summit a před 190 biskupy, řeholníky i několika laiky navrhl osm konkrétních bodů řešení krize. O věcech s tématem summitu souvisejících, se můžeme dočíst na stranách 1, 4, 5, 8 a 16.

2. Na straně 13 najdeme rozhovor s předním českým architektem Josefem Pleskotem.

3. Strana 15 přináší články na téma "Unavená supermáma" - o tom, co vše obnáší snahu být dobrou mámou, kolik píle a sebeobětování to může přinášet.

(Lum)