Kněžské svěcení starokatolické církve ve Staříči

16.10.2020

Kostel nalezení sv. Kříže ve Staříči se dne 3. října 2020 stal svědkem významné události. Místní obyvatel a kandidát starokatolické církve Mgr. Kamil František Kozelský byl z rukou biskupa Pavla Benedikta Stránského přijat do kněžského společenství.

Přes mnohá opatření, která vyžadovala aktuální epidemiologická situace, zaznamenal kostel hojnou účast hostů a lavice byly téměř plně obsazeny. Účastnili se nejen místní věřící, ale také mnoho stoupenců starokatolické církve z mnoha krajů České republiky. Po obřadu uděloval novokněz přítomným své první požehnání.

Mgr. Kamil F. Kozelský působí již řadu let jako jáhen ve farnosti v Českém Těšíně, snaží se také podnítit vznik společenství v Ostravě. V roce 2019 získal magisterský diplom v oboru teologické nauky na Katolické teologické fakultě UK. Věnuje se práci s dětmi a mládeží, a podílí se na pořádání každoročního Týdne duchovní obnovy. Kromě teologie, která je jeho velkým koníčkem se věnuje včelaření, práci na zahradě a turistice.

Daniela Podstawková