Neboj se kříže

08.02.2020

Tato kniha je dramatickým životním příběhem Richarda Wurmbranda a jeho ženy Sabiny, mučedníka křesťanské víry v komunistickém Rumunsku stalinské éry.

Známe podobné příklady i z dob totalitního Československa - lidé, kteří byli perzekuováni za dob fašismu, se dočkali za dob komunismu dalšího věznění a mučení. Málokdo však asi obstál jako R. Wurmbrand - původně Žid, ale spíš bezvěrec užívající si světských radovánek, který nalezl Krista. Po své konverzi konvertovala také jeho žena a jako pastor byl pak oporou a příkladem také pro svého syna, věřící, kterým kázal, ale především pro spoluvězně v komunistických lágrech a také věznitele, z nichž část dokázal obrátit na víru v Krista.

Tento příběh je velice inspirujícícím Richardovou vírou, že cokoliv bude dělat a jakoukoliv zkoušku bude podstupovat, ničeho není třeba se bát, protože Ježíš je vždy s ním.

(Lum)