Nepřetržité čtení Nového zákona

08.11.2018

Ve farnosti Frýdek (římskokatolická církev) v kostele sv. Jana Křtitele se plánuje uskutečnit od pátku 23.  listopadu od 19 hod do soboty 24. listopadu do 17 hod nepřetržité čtení a naslouchání Nového zákona. Čtení bude zajištěno frýdeckými farníky, ale ztišit se a naslouchat Božímu slovu může přijít kdokoliv.

(Jon)