Od 26.4. končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry

24.04.2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 

K aktuální změně se vyjádřil apoštolský aministrátor diecéze Mons. Martin David:

Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Je to jistě velmi vítaná změna především v počtu účastníků bohoslužeb. Proto naléhavě vybízím kněze i věřící ve farnostech, aby nadále platná výše uvedená omezení byla při bohoslužbách dodržována.

Převzato z www.doo.cz

(lum)