Podpořte veřejnou sbírku na naše nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje 

22.06.2020

Letos si naše obec Chlebovice připomíná 700 let od znovuzaložení kdysi zaniklé obce Nemašchleb. Z významného jubilea, jako je toto, by měl vzejít i impuls pro další generace. Pamětným předmětem, který bude našim potomkům tuto oslavu výročí připomínat, se stanou nové varhany pro náš kostel sv. Cyrila a Metoděje.

V kostele dosluhují staré varhany, které byly vyrobeny koncem II. světové války v roce 1945. Podepsala se na nich ale bída a materiální nouze válečné doby. Zvolena byla špatná technologie pneumatického ovládání rejstříků, použity byly nekvalitní materiály pro výrobu píšťal. Již po 3 letech provozu, v roce 1948, musí být opraveny a znovu naladěny, a to za cenu 5 % nákladů na pořízení. Oprav čekalo na naše varhany ještě několik, avšak postupem času již s čím dál horšími výsledky. Aktuální stav varhan je bohužel velmi špatný, varhaníci musí před každým použitím nástroje prozkoumat, které klávesy zrovna nehrají anebo naopak, které drží tón déle, než je požadováno. (Obsáhlejší příběh historie našich varhan i s výňatky z archivní dokumentace je možné přečíst v textu zde)

Názory organologů a varhaníků se shodují a doporučují pořízení nástroje nového, manuálního, s ovládáním přímo od kláves. Měl by být pořízen nástroj s mnohem většími zvukovými možnostmi, který by lépe dotvořil interiér kostela a byl technicky dlouhodobě spolehlivý. Přidanou hodnotou budiž i to, že nové varhany jsou již samy o sobě uměleckým dílem.

Takovýto nástroj pak otevře širokou škálu možností využití nejen při slavení liturgie, ale také při konání koncertů. Ty se v našem kostele pravidelně pořádají a těší se velké oblibě nejen u občanů Chlebovic, ale i široké veřejnosti.

Náklady na pořízení nových varhan (počítáme se dvěma klaviaturami a asi 10 rejstříky) se pohybují okolo 3 milionů Kč. Již nyní je od dárců z řad firem vybrán 1 milion Kč! Finanční podporu dostaneme i od města Frýdek-Místek v rámci dotačního programu "Daruj FM", kdy město poskytne finanční dar ve stejné výši, jako bude vybraná částka z veřejné sbírky, maximálně však 200 000 Kč. Zbylé finance poskytne prostřednictvím bezúročné půjčky Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze na dobu, po kterou budeme chybějící finance shromažďovat.

NYNÍ MŮŽETE NA POŘÍZENÍ NOVÝCH VARHAN PŘISPĚT PROSTŘEDNICTVÍM "DARUJ FM" NA TRANSPARENTNÍ ÚČET UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH DOTAČNÍHO PROGRAMU

Najdete zde aktuální stav konta i pokyny k získání potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

ZA KAŽDÝ DAR SRDEČNĚ DĚKUJEME! PÁN BŮH ZAPLAŤ!

JG