Nový adventní Bochník

15.12.2023

Nemožné se stalo skutečným. A my opět můžeme listovat naším farním časopisem. 

Nový Bochník je tady, tak pojďme společně pročíst, co se v naší farnosti a našim farníkům událo nového.

Podívat se můžeme zde