O oslíkovi a kočičkách (Květná neděle)

04.04.2022
Proč Pán Ježíš přijel do hlavního města na oslíkovi? Podle dětí ho asi už bolely nožičky. Ale nemělo to jen tenhle důvod. Nepřijel do města jako válečník a dobyvatel - třeba na koni, ani v honosném zlatém kočáru jako nepřístupný vzdálený král. Přijel zkrátka na oslu, skromný a pokorný služebník. Skloněný ke všem lidem i k těm nejchudším. To, že na oslátku přijede Král králů a Pán pánů, předpověděli už dávní proroci. Všichni v té době to věděli. Proto, když uviděli Ježíše, začali volat: Hosana!!! 

My jsme se s dětmi v náboženství vydali hledat Pánu Ježíši oslíka, který se schovával na faře. Připíchli jsme mu i ztracený ocásek. A Pánu Ježíši zazpívali spolu s davem píseň Hosana synu Davidovu! A na závěr jsme na farních stromech natrhali nějaké ty "kočičky".