Oprava kříže u kostela sv. Cyrila a Metoděje

10.07.2022

Minulý týden byla dokončena práce na restaurování kříže u vstupu do našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Veliký podíl práce udělal Jenda Pokluda, který dřevo kříže očistil od starého nátěru a pak opět natřel. Opravy dřevěné sochy se ujal pan Mgr. art. Jan Bittner ze Staříče. Dílo se zdařilo a díky tomu máme u našeho kostelíku opravdu jedinečný skvost u kterého můžeme kdykoliv chvíli pobýt v tiché modlitbě.

(Jon)