Otec Petr v Medžugorji

04.11.2019

Z Ostravy na Olomouc do Brna po dálnici přes Mikulov - do Rakouska na Vídeň, Graz, Maribor do Slovinska, přes Zagreb do Chorvatska, vnitrozemím k Zadaru - dále dálničním koridorem nad Split na hranici s Bosnou a Hercegovinou - přejet hranici a na Mostar do Medžugorje. Délka cesty přibližně 1200 km, čistý čas strávený na cestě asi 12 hodin. Dálka, ale krásná a užitečná pouť.

To místo, o kterém vám chci krátce pohovořit, je velice zajímavé. Do povědomí se dostává v červnu roku 1981. (přesněji vše se začalo 24.6.1981). Na tomto místě se tehdy šesti dětem, zjevila matka Boží, Panna Maria. To se stalo tenkrát a děje se tak až dodnes. Vše probíhá téměř 38 let. Za tu dobu prošlo toto místo velikou proměnou. Panna Maria prostřednictvím vizionářů dává světu poselství - povzbuzení k víře v Boha, k modlitbě, k správnému prožívání mše svaté, k duchovnímu životu... Povzbuzuje k obrácení a k dobrému spořádanému životu. Představuje se jako Gospa - Královna Míru, Královna Pokoje.

Mír, mír, nic jiného než mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a lidmi a lidmi navzájem. To je hlavní poselství tohoto místa. Jsou to velice důležitá a naléhavá poselství, která reaguji na současnost.

Být upřímný, pravdivý, žít pokoj a přinášet pokoj druhým.

Naposledy jsem se na toto místo dostal v minulém měsíci - v měsíci Panny Marie Růžencové - v říjnu tohoto roku (2019)... a ten pobyt, jako tenkrát ty předcházející, byl pro mne a pro ty, kteří cestovali se mnou, opět novým povzbuzením.

V Medžugorii byly dvě výpravy čechů. Mezi nimi byl také kněz - můj známý - působící na misiích v Mexiku. Měl pěkné povídání o Mexiku a Panně Marii z Guadalupe. Společně jsme trávili pár dalších dní. Vystoupili jsme na okolní kopce - Križevac a Podbrdo - místo prvního zjevení, modlili jsme se křížovou cestu a růžence, navštívili jsme komunitu Cenacolo - kde se formují lidé po závislostech do života. Mimo další plodná setkání jsem se zúčastnil mimořádného zjevení vizionáře Ivana, který do kaple na svém pozemku svolal asi 45 kněží, kteří byli v Medžugorji a po společné modlitbě růžence jsme dostali poselství, jak prožívat mši svatou, a že máme povzbuzovat rodiny ve společné modlitbě.

Velice podnětné byly noční adorace, zpěvy a modlitby za dar uzdravení těla i duše. Pokud budete mít možnost se nějaké takové poutě zúčastnit - i když je to náročné - vřele vám to doporučuji. Je to totiž místo mimořádných Božích milostí a ty samozřejmě v duchovním životě potřebujeme. Mám tedy zase z čeho čerpat... tak doufám, že mi to zase nějakou dobu vydrží. Mše svaté a modlitby jsem také obětoval i za vás - farníky, tak jsem moc rád, že i pro vás jsem mohl na tomto místě něco dobrého udělat.

o. Petr Huvar