Krmáš Chlebovice 2021

07.11.2021

Dnes jsme prožili slavnostní mši svatou společně s P. Janem Czudkem, který byl jejím hlavním celebrantem. Mše svatá byla obětována za všechny farníky a na vzpomínku vysvěcení našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Po mši svaté proběhlo na Fojtství neformální setkání farníků s P. Janem Czudkem spojené s pohoštěním. Letošní oslava "Krmáše" tak byla dobrým impulzem pro celou naší farnost, jelikož po déletrvajícím útlumu mnohých společenských aktivit z důvodů opatření proti šíření virové nákazy Covid19, jsme mohli slyšet také jasná slova povzbuzení k tomu, abychom náš kostelíček, náš svatostánek měli v úctě a lásce a vytrvale o něj pečovali stejně dobře, jako se snažíme pečovat o naše duše.

Jon