Pozvánka na koncert

17.12.2019

Spolek za Chlebovice krásnější Vás srdečně zve do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Vánoční koncert. Umocněte si prožití vánoční doby poslechem duchovní hudby v podání Místeckého chrámového sboru CANTORES DOMINI. Začátek v 17:00 hod, pátek 3. ledna 2020.

Místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI působí již od r. 2007. Od samého počátku existence sboru stojí v jeho čele sbormistr Jan Strakoš, místecký regenschori a varhaník. Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách a koncertech v Místku a okolí (Frýdek, Sviadnov, Stará Ves n. O., Kozlovice) sbor vystupoval v pražské Loretě v rámci akce Sobota s pěveckým sborem. V červnu 2013 se sbor zúčastnil 23. ročníku mezinárodní přehlídky duchovních písní Cantate v Luhačovicích, odkud si přivezl titul Laureát Cantate 2013. Komorní seskupení sboru se v únoru 2014 stalo součástí sborového tělesa, které doprovázelo české a moravské biskupy při jejich pouti AD LIMINA APOSTOLORUM k papeži Františkovi.

MISSA PASTORALIS (Moravská mše Vánoční) - Dílo vzniklo kolem roku 1755 za Schreierova učitelského působení v Bílovicích na Uherskohradišťsku. Ve své době byla Schreierova mše tak oblíbená, že se hrála nejen po celé Moravě a v Čechách, ale i v Polsku a v Uhersku. Je sledem pastorel, drobných scének s pastýřskými náměty. Čerpá po stránce melodické i textové z valašského lidového prostředí. Je plná veselí, jasu a radosti z narození Páně. Jedinečnost Schreierovy vánoční mše spočívá v tom, že se zde prolíná latinská liturgie s českým textem a také moravským, respektive zabarveným valašským dialektem. Řadí se mezi nejvýznamnější díla barokní pastorální hudby vyvěrající z moravského temperamentu a folkloru severovýchodní Moravy. V tomto ohledu je možno ji považovat jako předchůdkyni přibližně o 40 let mladší proslulé pastorální mše "Hej mistře"Jakuba Jana Ryby.

Koncert je pořádán v rámci oslav 700. výročí znovuobnovení obce Chlebovice.

Koncert je pořádán za finanční podpory města Frýdek Místek.