Pozvánka z Rychaltic: Svatomikulášské jablko

02.10.2020

Milí přátelé,

pokud máte doma děti, velmi pravděpodobně se chystáte o víkendu 5. - 6. prosince oslavit svatého Mikuláše. Darování dobrot dětem symbolizuje nezištnou lásku, která je pro naše vztahy dost důležitá. Legendární štědrostí sv. Mikuláše se ale můžeme inspirovat i mimo naše domovy.

Jak možná víte, v neděli 6. prosince slaví svátek patron rychaltického kostela sv. Mikuláš. U této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s. (https://pbov.cz/). Vytvoříme tak v podstatě "sv. Mikuláše naruby", kdy jsme nejen obdarovaní, ale taky pomáháme potřebným.

Budeme moc rádi, když v neděli 6. prosince přinesete do rychaltického kostela sv. Mikuláše trvanlivé potraviny, které pak předáme Potravinové bance. Kostel bude otevřený od 13 do 17 hodin a jídlo uvnitř převezmou organizátoři. Pro každého dárce budeme mít připravenou drobnou odměnu ve formě ovoce.

Jaké potraviny sbíráme? Přinést můžete jakékoliv trvanlivé jídlo, které má před datem spotřeby (mouku, rýži, těstoviny, konzervy, atp.). Potravinová banka naopak NEpřijímá domácí výrobky (např. marmelády). Vaše příspěvky pomůžou např. v charitních zařízeních, azylových domech nebo lidem bez domova.

Už teď děkujeme, že se do nezištné mikulášské pomoci zapojíte.

                                                                                               za farnost Rychaltice P. Zdenko Vavro