Program oslav výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila

04.02.2019

U příležitosti výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila jsme připravili v Chlebovicích následující program

Ve středu 13. 2. 2019 bude v 9:00 mše svatá s kněžími Místeckého děkanátu. 

V pátek 15. 2. vyrazí poutníci na Velehrad (pozvánka ZDE, harmonogram cesty ZDE). Pokud by se někdo chtěl zúčastnit jen prvního dne pouti, pak se určitě přidejte - návrat by pak byl v pátek večer autobusem z Tiché. Poutníci se po cestě budou modlit také na úmysly, které můžete vhazovat do krabičky, která je v kostele vzadu.  

V sobotu 16. 2. pak bude možnost adorace u ostatků sv. Cyrila, které nám byly zapůjčeny z Nitry a budou vystaveny od 13:00 do 16:00. V kostele vzadu je rozpis, na který se můžete zapsat, aby byla pokryta celá doba.

V neděli je pak slavná mše svatá v 10:00 a odpolední program na fojtství. 

Letáček k oslavám si můžete prohlédnout ZDE.