Rok ve funkci místeckého děkana. Rozhovor s P. Danielem Víchou

26.06.2020

V létě 2019 se ujal vedení místeckého děkanátu P. ThLic. Dr. Daniel Vícha. U příležitosti blížícího se prvního výročí v děkanské funkci se na něj naše farní redakce obrátila s žádostí o krátký korespondenční rozhovor. Milým překvapením byla jeho rychlá a vstřícná odpověď, kterou Vám zde s radostí předkládáme.

Místeckým děkanem jste již téměř rok, představen jste byl místeckým farníkům na mši 14.7.2019. Už jste se rozkoukal nebo jedete ještě v nějakém přechodném poznávacím režimu?

Celý rok od mého nástupu uběhl velmi rychle. Poté, co farnost sedm měsíců čekala na nové vedení, bylo potřeba se rychle seznámit s životem farnosti a místními poměry, aby se neztrácelo mnoho času. Téměř celé prázdniny jsem místo dovolené absolvoval schůzky a setkání s jednotlivými úřady, vedením města, spolky a podobně, aby od září farnost jela svým tempem.


Jak vypadá takový běžný den děkana?

Vypadá úplně stejně, jako život jakéhokoli jiného faráře. Děkanské povinnosti jsou sice navíc, ale farní život a péče o farnost je pořád na prvním místě i co do času, které jim člověk věnuje.


Jak se liší život děkana od života řadového faráře?

Děkan zodpovídá za děkanát. Jednou za rok má povinnost farnosti svého děkanátu vizitovat, účastní se pravidelných schůzí s otcem biskupem, kde se řeší pastorační a ekonomické záležitosti, které děkan předává a vyžaduje po kněžích děkanátu. Dále je to také věc úřední - různé dokumenty a potvrzení, schválení dovolených kněží, předávání farností při změně kněze, hledání řešení v době nemoci, kdy je potřeba zastupovat v děkanátu a podobně. Je to velmi pestré.


Máte nějaké priority, na které se chcete v rámci děkanátu zaměřit? (např. opravy nemovitostí, práce s veřejností, s mládeží)

Na bázi děkanátu tradičně fungují některé akce, které jsou již zaběhlé (například setkání mládeže). Osobně si myslím, že důležitější než plánovat a organizovat akce na úrovni děkanátu je snažit se o dobrou spolupráci a atmosféru mezi kněžími a o povzbuzení k práci v jejich farnostech. Pak bude vše klapat.


Preferujete co nejdelší setrvání v jedné farnosti nebo máte rád přeložení a poznávání nových farností?

Toto vždy záleží na dané situaci. Někdy je pro kněze i farnost úlevou, když dojde ke změně, jindy to může být naopak. Je potřeba, aby i kněz vycítil, zda je ve farnosti ještě potřebný nebo zda by své dary mohl dávat zase dál a nahradil jej někdo s jiným charismatem. Někdy si farnost a kněz příliš nesednou, jindy opačně.


Provázíte pořadem TV Noe Buon Giorno s Františkem. Jak vypadá Vaše příprava na tento pořad?

Tento pořad je jednou za dva týdny. Vždy když skončí, musím další den sledovat nové dění ve Vatikánu a promluvy Svatého otce a začít skládat scénář. Nejobtížnější je shánět odborníky a hosty k danému tématu. Přemlouvat je, ať přijdou, to je někdy náročné.


Čeká Vás v létě nějaká dovolená? Jak ji budete trávit?

Doufám, že ano. Ale ještě nevím, jaká bude. Určitě ale s sebou vezmu hodně knih, bez kterých by to pro mě nebyla dovolená.

                                                                              (JG)
Místecký děkan P. ThLic. Dr. Daniel Vícha. Foto: Římskokatolická farnost Místek
Místecký děkan P. ThLic. Dr. Daniel Vícha. Foto: Římskokatolická farnost Místek