Šest let od volby papeže Františka

16.03.2019

Uplynulo 6 let od chvíle, kdy 13. března 2013 kardinálové zvolili na Petrův stolec arcibiskupa Buenos Aires Jorge Maria Bergoglia. Stal se tak prvním papežem z amerického kontinentu, prvním jezuitou v tomto úřadě a prvním Petrovým nástupcem jménem František. 

V centru učení papeže Františka je tajemství spočívající v setkání s Pánem. Víra není ideologie, nýbrž konkrétní setkání s naším Spasitelem, které nás vede k setkávání s druhými lidmi a proměňuje náš život. Z tohoto láskyplného setkání se rodí touha přinášet radost z evangelia celému světu. Právě osobně prožívaná síla Ježíšovy lásky nás ponouká k hlásání radostné zprávy, která je určena všem. Ježíš Kristus tě miluje, dal svůj život, aby tě spasil, a nyní stojí živý po tvém boku, aby tě osvěcoval, posiloval a osvobozoval.

Modlitba - říká papež František - je základem křesťanského života a ve své podstatě znamená být s Bohem a důvěřovat mu jako Otci. Pravá modlitba je živým vztahem, každodenní zkušeností naslouchání a dialogu, přinášející útěchu a osvobození, ale také rozčilení: "Také to je modlitba. Bohu se líbí, když se rozčílíš a řekneš mu zpříma to, co cítíš, protože On je Otec". Ve chvíli zkoušky - podotýká dále František - může z našeho srdce vytrysknout také modlitba "Proč?", výkřik z temnoty strastí, protože nedokážeme pojmout hloubku bolesti. Modlit se tedy znamená porozumět, že jsme děti jediného Otce, který nás neopouští a vede nás, abychom pochopili, že jsme bratři, a přesáhli své omezenosti. Modlitba proto znamená také vycházet vstříc druhému, obsahuje tajemství lásky, které je odedávna v mysli Stvořitele.

Více naleznete na ZDE.

(Lum)