Stále čtu...

23.06.2019

Překvapivá naděje

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i nevěřících, že po smrti "jdeme do nebe", staví biblické učení o vzkříšení, příchodu Božího království a obnoveném stvoření. Tato původní křesťanská perspektiva věčnosti má zásadní vliv na to, jak žijeme už nyní v tomto světě. 

N. T. Wright (* 1948) patří mezi přední křesťanské teology současnosti. Je emeritním biskupem anglikánské církve a profesorem Nového zákona na univerzitě ve skotském St. Andrews. Ve svých knihách předkládá svěží teologickou perspektivu založenou na hluboké znalosti biblických textů a přibližuje tak běžným čtenářům podstatu křesťanské víry.

Vydal: Biblion, 2018

Teilhard de Chardin - Mystika přerodu

"Věřím, že vesmír je evoluce. Věřím, že evoluce směřuje k Duchu. Věřím, že Duch se završuje v osobním. Věřím, že nejvyšší stupeň osobního je kosmický Kristus." (Chardin)

Édith de la Hŕonniére: Teilhard de Chardin - Mystika přerodu. Z francouzského originálu přeložila Stanislava Káňová, vydalo nakladatelství Refugium Velehrad-Roma v Olomouci v roce 2009. Vydání první, 250 stran