T. Petráček - Naděje v dějinách

15.11.2020

Tomáš Petráček je katolický kněz, historik a aktuálně také postulátor beatifikace P. Josefa Toufara. Kniha je rozhovorem s Martinem Bedřichem, který jakožto literární historik klade otázky, které T. Petráčkovi umožňují vyjádřit se nejen k historii, ale hlavně k jejímu provázání s aktuálními otázkami a problémy v církvi. 

Tomáš Petráček v knize dochází k závěru, že naše západní společnost je v mnoha ohledech mnohem "křesťanštější" než ve středověku nebo počátku novověku, kdy katolicismus nebo protestantismus byly státní náboženství. Jeho myšlenky a názory jsou ve velké shodě s papežem Františkem a v knize se tak vyjadřuje k problematice ekologie, uprchlíků, ale také k problematičnosti konzervativního křídla v rámci katolické církve a jejího příklonu k autoritářským režimům či osobnostem.

V knize je popisováno Petráčkovo dospívání, studia historie a následně teologie ve Švýcarsku, ale také jeho zdravotní obtíže. Závěrečná část je pak věnována osobnosti P. Toufara, jelikož P. Petráček je postulátorem (osobou pověřenou shromážděním podkladů pro beatifikaci)  jeho blahoslavení.

Knihu vřele doporučuji, velice přesně popisuje problémy aktuální společnosti i rozdělení církve a nabízí myšlenky jak v církvi dále, aby neopakovala chyby z minulosti.

(Lum)