Období mezidobí = období plesů!

17.01.2019

"Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost." George Santayana 

Období Vánočních svátků skončilo, stromečky se odzdobují, světýlka na našich domovech pohasínají. Nastává období mezidobí - krátká doba mezi Vánocemi a postem s následným vyvrcholením o Velikonocích. Barva tohoto období je zelená - barva naděje. 

Není proto třeba jen pochmurně sedět a koukat z okna na sníh nebo jeho tající zbytky. Křesťan je člověkem naděje, neboť ví, že smrt byla přemožena. 

A tak Vás srdečně zveme na farní plesy v našem okolí.

(Luh)